Billboards - óók voor de mkb-ondernemer?

Media - Buitenreclame

Billboards een vorm van buitenreclame

Met billboards bedoelen we hier de (grote) affiches die op reclameborden buiten aan huisgevels, op panelen langs snelwegen en op andere, speciaal daarvoor ontworpen panelen worden aangebracht. Billboards behoren, net als bijvoorbeeld de kleinere abri’s (affiches in bushaltes), mupi’s (affiches op reclamezuilen), stationsabri’s, bus-, tram-, trein- en vrachtwagenreclame, lichtmastreclame en bushaltepalen, tot de categorie buitenreclame.

Van dit artikel is inmiddels ook een update verschenen.

De afmetingen

De standaard billboardafmeting is 332 cm breed en 236 cm hoog. De billboards zijn verspreid over heel Nederland en staan veelal op A-locaties langs zowel snel- en uitvalswegen, als op doorgaande routes en midden in het centrum van gemeenten. Naast billboards zijn er ook zogenaamde ‘superspreads’ die van binnen verlicht worden en waarvan een aantal roteert. Andere varianten op het billboard zijn ‘megaboards’ van 1.200 x 400 cm (bijvoorbeeld langs de A1), mobiele billboards van 400 x 250 cm en reclamemasten van meestal 900 x 1.200 cm.

Wat kunt ermee?

Met een billboard kunt u goed een ‘beeld’ overbrengen (bijvoorbeeld van mineraalwater waar je slank van wordt) in combinatie met een korte slogan. En dat is dus meteen ook een mogelijk nadeel. Ook al heeft u genoeg plek, de voorbijganger bekijkt uw billboard maar heel kort. U zult het dus moeten hebben van een herhalingseffect door op meerdere panelen met uw affiche te adverteren. Dit maakt het wel meteen weer duurder.

garcia1.jpg

Lees ook over de uiterst succesvolle, creatieve, humorvolle, maar ook kostbare billboardcampagne van Garcia's

Voordelen

Grote zichtbaarheid. Een billboardcampagne is in staat om mensen veelvuldig te confronteren met de reclameboodschap, waardoor de zichtbaarheid en de ‘impact’ groot is.

Dekking. De dekking kan zowel regionaal als nationaal zijn en het bereik is zeer groot. Ideaal dus om een grote groep mensen te bereiken. Een segmentering binnen deze groep is echter niet mogelijk.

Imago en boodschap. Door het grote bereik en de veelvuldige confrontatie zijn billboards ideaal om uw naamsbekendheid te vergroten of om aan uw imago te werken. Billboards worden veel gebruikt door bedrijven met grote marketingbudgetten (denk aan automerken, telefoonmaatschappijen, enz.).

Segmentering. U kunt beperkt segmenteren door bepaalde netwerken te kiezen. Zo kunt u bijvoorbeeld met stationsabri’s de actieve beroepsbevolking en de jeugd bereiken.

Lokale invulling. U kunt lokaal op een opvallende manier reclame maken én de weg aanduiden, bijvoorbeeld “Voor Meubelzaak Jansen slaat u hier rechtsaf. Ook open op zondag.”

Nadelen

Netwerk. Billboardpanelen worden niet per stuk aangeboden. U kunt ze alleen maar in een netwerk kopen.

Aandachtsfactor. De contactperiode voor billboards is erg kort en uw boodschap moet dus zeer beperkt zijn en zeer snel begrepen kunnen worden.

Segmentering. U bereikt wel binnen een adverteerperiode veel mensen, maar binnen deze groep is geen verdere segmentering mogelijk. U kunt vaak wel kiezen voor één bepaalde leverancier en een netwerk van billboards.

Kostprijs. Gezien de hoge kostprijs is dit medium in eerste instantie vooral bedoeld voor de grotere ondernemingen.

Periode. De meeste netwerken werken met periodes van veertien dagen of één maand. U kunt dus niet zelf uw advertentieperiode kiezen.

Timing. De reserveringstijd is erg lang. U moet dus tijdig reserveren (voor sommige netwerken is reservering tot een jaar van tevoren niet ongebruikelijk).

Zichtbaarheid. In de winter vermindert de impact van een billboard drastisch, het wordt immers sneller donker buiten. Dat betekent dus een lager bereik aangezien de meeste billboards niet verlicht zijn en het donker is tijdens het grootste gedeelte van de spitsuren.

Bereik

Het bereik is afhankelijk van het aantal billboards, de periode en de locaties.

Voorbeeld. Met het Maximaal pakket billboards van CBS Outdoor (met 325 vlakken) haalt u een nettobereik van ongeveer 31,5% (op de totale Nederlandse bevolking) en een gemiddelde contactfrequentie van 10,8. De kosten hiervan bedragen € 140.000,- voor een periode van 2 weken (tarieven 2008).

Kostprijs

Billboards zijn bij landelijke inzetting vaak alleen betaalbaar voor grotere bedrijven, want een landelijk rondje billboards (215 vlakken) kost u € 110.000,- voor twee weken. Soms kunt u ook lokaal een billboard huren, maar meestal alleen als een klant op het laatste moment zijn reservering annuleert. De kosten per vlak bij regionale inschakeling variëren bij CBS Outdoor tussen € 800,- (bij 1 t/m 24 vlakken) en € 600,- (bij meer dan 100 vlakken) per 2 weken (tarieven 2008). Voor meer informatie over billboards en de kosten hiervan kunt u een kijkje nemen op de sites van de belangrijkste aanbieders:

Tips

☞ Ga creatief om met billboards. Laat iets over de rand uitsteken (bijvoorbeeld een auto die een stuk buiten het kader uitsteekt) of zorg voor een opvallend element. Denk hierbij ook aan het gebruik van licht, geur, geluid of andere technieken. Het belangrijkste is immers dat u op korte termijn aandacht trekt en uw (korte) boodschap meegeeft.

☞ Probeer absoluut niet te veel informatie, en zeker niet op klein formaat, op uw billboard te vermelden. De kans is groot dat de doelgroep dit in 2 à 3 seconden niet allemaal kan lezen. Wees dus kort en krachtig en test altijd of de boodschap op uw billboard vanaf een aantal meter nog goed leesbaar is.

Conclusie

Adverteren via billboards (op groot formaat) is een krachtig medium om uw (imago)boodschap bij een breed publiek bekend te maken. Een campagne kost echter meestal erg veel geld.

 

 

© Indicator