Een nieuwe website laten maken

Online reclame maken

U bent niet meer tevreden over de huidige website. Die is te oubollig en niet modern genoeg. Dus moet er een nieuwe website komen. En dat werk moet u uitbesteden. Hoe pakt u dat aan?


Op zoek naar een webdesigner

Misschien overweegt u om zelf een website te maken. Dat kan. Er zijn ook best goede platforms waar dat eenvoudig en betaalbaar kan. MKB Marketing team is daar een voorbeeld van. Maar vaak wordt ook een externe partij gezocht die speciaal voor de opdrachtgever een website maakt.

Misschien kent u wel iemand die websites bouwt. Of kent u een bedrijf van horen zeggen … Hoe u ook aan een naam komt, vraag altijd naar voorbeelden van websites die ze gebouwd hebben.

Bekijk deze websites en check of er vergelijkbare bedrijven met het uwe tussen zitten. Probeer hiermee contact te leggen en informeer er maar hoe het hele ‘bouwproces’ verlopen is. Praat altijd met twee of drie designers en bepaal waar u de beste klik mee hebt.

Heeft uw website bijzondere functionaliteiten? Of is/wordt het een eenvoudige bedrijfswebsite? In het eerste geval heeft u een bedrijf nodig die dit ook kan maken en bijv. niet alleen maar Wordpress sites maakt.

Zo maakt u een goede briefing

Huidige site als vertrekpunt. Voordat u een briefing maakt, moet u uiteraard weten wat collega’s en/of directie willen. Een goed vertrekpunt is vaak uw huidige website met uw wensenlijstje.

Is de sky the limit? Tijdens het samenstellen van uw wensenlijstje, blijkt de sky vaak the limit. Allerlei fantastische ideeën komen boven water. In de praktijk blijken dan vaak de kosten enorm uit de hand te lopen. Beter is het om te bedenken wat u minimaal nodig heeft. U krijgt dan een betere begroting. Maak een lijstje met ‘must requirements’ en ‘nice to haves’.

Hoe verloopt het proces

Interactieontwerp. Uw opdrachtnemer moet exact kunnen uitleggen hoe het hele proces verloopt. Vaak wordt er eerst een interactie ontwerp gemaakt. Dit bevat o.a.:

  • een functionele beschrijving (welke functionaliteiten zijn nodig en hoe doorloopt de bezoeker deze stappen);
  • een sitemap (welke onderdelen en welke pagina’s); en
  • wireframes (modellen waarin staat welke pagina welke tekstblokken, foto’s, knoppen, enz. moet bevatten).

 

Ontwerpfase en contentcreatie. Daarna volgt de ontwerpfase (hoe de site eruit gaat zien) en de contentcreatie (de webteksten, afbeeldingen, enz.). De webteksten moeten goed leesbaar zijn en moeten goed gevonden kunnen worden door Google. Als het schrijven hiervan moet worden uitbesteed, lijdt dit tot een extra investering. Maar het kost u ook veel minder tijd.

Technische ontwikkeling. Dit is de fase dat de website ook echt gebouwd gaat worden. Er komt nu ook een moment dat alles goed getest moet worden en dat de site ook echt live gaat.

Hoe voorkomt u té hoge kosten?

U voorkomt té hoge kosten door:

  1. van tevoren goed intern uw eisen te bepalen, waarbij u zich beperkt tot hetgeen u minimaal nodig vindt;
  2. door ook financiële afspraken te maken over technische onderhoud en hosting;
  3. door een opdrachtnemer te kiezen die u voorziet van een handig CMS. Een content management systeem, waarbij uw onderneming zelf in de toekomst kleine wijzigingen kan doorvoeren en toevoegingen kan doen. Zónder dat dit allemaal uitbesteed moet worden;
  4. door te kiezen voor een webdesigner die werkt volgens de scrummethode.

 

Werken met de scrummethode

De scrummethode werkt met korte, zogenaamde sprints die steeds zo snel mogelijk live worden gezet. Hierdoor behoudt u als opdrachtgever controle op het hele project. Door de flexibiliteit kunnen er dingen aangepast worden, zonder dat dit meteen veel geld gaat kosten.

Sprints worden vaak een keer per een of twee weken opgeleverd. Al uw ideeën, wensen en eisen worden beschreven in de product backlog en de hoeveelheid werk wordt ingeschat en geprioriteerd. Na elke sprint moet u uw goedkeuring geven en worden de volgende sprints ingepland. Net zo lang totdat de hele site klaar is en live kan worden gezet.

De fiscale kant

Wellicht een paar open deuren, maar de belangrijkste fiscale zaken van een nieuwe website zijn de volgende.

Als u de website niet huurt maar eigenaar wordt, dan wordt uw website als bedrijfsmiddel gezien. Dat bedrijfsmiddel komt dan op de balans en er moet op worden  afgeschreven (als de kosten meer dan € 450 bedragen). U kunt dan ook investeringsaftrek krijgen. KIA 2018 maximaal 28% als u in 2018 meer dan € 2.300 en niet meer dan € 314.673 excl. btw in bedrijfsmiddelen investeert.

Míts u een vast bedrag voor de website betaalt en niet een periodieke bijdrage. Want dan bent u geen eigenaar. Het is dus zaak dat de webdesigner het eigendomsrecht aan u overdraagt.

Juridische aandachtspunten

Auteursrecht. Formeel is de webdesigner eigenaar van de programma’s (de codes) die hij maakt en van het ontwerp. Dat kan tot een fiscaal probleem (zie hierboven) en tot praktische problemen leiden. Alhoewel webdesigners in de praktijk hier vaak coulant mee omgaan, kan men toch moeilijk doen als u ‘uw’ website ergens anders wilt onderbrengen en wilt gaan verhuizen. Of als u het onderhoud aan een ander wilt uitbesteden. Volgens het auteursrecht mag een ander niet zomaar het werk van de webdesigner wijzigen. Maak hierover van tevoren goede afspraken.

AVG. Bij een website speel ook de nieuwe privacywetgeving (de AVG) een belangrijke rol. Ook hierover moet de opdrachtnemer u goed kunnen informeren. Zeker als via de website persoonsgegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief of via een contactformulier. Vraag dan naar een verwerkersovereenkomst. Verder moet men u kunnen helpen met een privacy statement (incl. gehanteerde cookies) en met het aanbieden van uw algemene voorwaarden.

Samengevat. Regel de volgende juridische zaken:

 

Het uitbesteden van een website is geen sinecure. Maak een wensenlijst van hetgeen u minimaal nodig heeft en vraag daar een tarief voor. Als u kiest voor een webdesigner die werkt volgens de scrummethode, loopt u het minste risico extra kosten te maken. De webdesigner moet u ook kunnen helpen met een juridische veilige website.

 

 

Afbeelding van AlfredMuller via Pixabay