Wat is eigenlijk een offerte?

Offertewegwijzer

Regelmatig krijgen wij de vraag wat eigenlijk een offerte is. Zijn een prijsopgave, een begroting, een order, een opdracht, een orderbevestiging allemaal offertes? Wat moet jij als ondernemer hiervan echt weten?


De ideale offerte

De ideale offerte is eigenlijk een schriftelijke bevestiging van hetgeen je met de klant besproken hebt. Je hebt een of enkele gesprekken met de klant gehad en je weet precies waar hij behoefte aan heeft en wat jij voor hem kunt betekenen. Aanleiding, behoeften, jouw oplossing, prijs en voorwaarden, enz. staan allemaal op een klantvriendelijk leesbare manier in jouw offerte (opdrachtbevestiging) opgesomd. De klant hoeft om het formeel te maken alleen nog maar een handtekening te zetten. Maar ... de praktijk is vaak weerbarstiger. Niet elke ondernemer en ook niet elke professionele verkoper lukt het om bij de klant aan tafel meteen rond te komen. Het gaat de klant vaak te snel. Hij wil voordat hij 'ja' zegt alles eerst op papier en er nog een nachtje over slapen. En jij ontkomt er niet aan om een offerte te maken.


De ideale offerte is een orderbevestiging die de klant alleen nog maar hoeft te ondertekenen om het formeel te maken. Je hebt in dat geval alles al eerder besproken en de klant heeft 'ja' gezegd tegen je ideeën en voorstellen.


In de wet staat niets over offertes

Wellicht dat het je verbaast, maar in de wet staat niets over offertes vermeld. De wet kent het begrip offerte niet, maar spreekt wel over een aanbod.


Wij verstaan onder een offerte een commercieel, schriftelijk aanbod.


Wanneer is er sprake van een aanbod?

De wet zegt het volgende: er is pas sprake van een aanbod, als het aanbod bepaalbaar is en hiervan is sprake als in het aanbod alle essentiële elementen van de latere overeenkomst zitten. Deze elementen worden ook wel de ‘kernbedingen’ genoemd. Voorbeelden van kernbedingen zijn:

 • Wie doet het aanbod?
 • Aan wie is het aanbod gericht?
 • Wat wordt er aangeboden?
 • Tegen welke prijs?
 • Enz.

Doet u een aanbod en de klant aanvaardt het aanbod, dan is er sprake van een overeenkomst.


 

Een offertes is dus ook een aanbod

In de wet wordt dus alleen gesproken over een aanbod. In de praktijk praten we vaak over offertes. En een offerte waarin alle kernbedingen zijn opgenomen is dan dus ook een aanbod. Wij verstaan onder een offerte, een schriftelijk commercieel aanbod waarin alle kernbedingen en voorwaarden waaronder u zaken wilt doen, op een of andere wijze zijn opgenomen. Sommige offertes kunnen door beide partijen ondertekend worden. Dan is er dus meteen sprake van een overeenkomst. Dat geldt trouwens ook voor een mondelinge aanvaarding.

Wat verstaan wij NIET onder een offerte

 • Een mondeling aanbod
 • Een advertentie
 • Een prijsopgave
 • Een folder of flyer
 • Een mailing
 • Een schatting van het aantal uren
 • Een begroting
 • Een opdrachtbevestiging
 • Een order of opdracht

Maar let op: als alle kernbedingen zonder verdere voorwaarden zijn opgenomen in een van bovenstaande uitingen (advertentie, folder, mailing, enz.), dan noemen wij dat weliswaar geen offerte, maar er kan dan nog wel degelijk sprake zijn van een aanbod.


 

Wat verstaan wij WEL onder een offerte?

Volgens onze definitie is een offerte een schriftelijk, commercieel aanbod, dat op papier dan wel via e-mail wordt aangeboden. Een goede commerciële offerte gaat ons inziens o.a. in op:

 • De klantsituatie
 • De klantbehoefte
 • Jouw oplossing (kernbeding)
 • De klantvoordelen
 • De prijs of het tarief (kernbeding)
 • De uitvoeringsdetails (kernbeding)
 • De algemene voorwaarden

 

Afhankelijk van de lengte van de offerte en complexiteit van je aanbod staat dit allemaal in de begeleidende brief en/of in de bijlagen die bij de offerte horen.