Weilandreclame is effectief, maar mag het wel?

Buitenreclame - Media - Publiciteit

 

Weilandreclame?

Onder weilandreclame verstaan wij reclame maken met reclameborden of reclamespandoeken in een weiland. Meestal op een drukke locatie langs een snelweg, autoweg of provinciale weg (een N-weg). Het is dus een vorm van buitenreclame oftewel outdoorreclame

Mag dit zomaar?

In ieder geval niet zomaar. Er zijn drie zaken waar u sowieso rekening mee moet houden:

  1. de landeigenaar;
  2. de veiligheid;
  3. is er vergunning nodig?

 

Op de vraag of weilandreclame wel of niet is toegestaan, is dus niet een-twee-drie antwoord te geven.

 

Toestemming van de landeigenaar

U heeft een locatie op het oog. Nu moet u nog achterhalen wie daar de eigenaar van is. Vaak helpt rondvragen in de buurt u al een stuk verder. Soms staat er al een reclame-uiting, dan kan het helpen om de betreffende adverteerder te bellen. Let op: de grond die direct aan de betreffende weg is gelegen, de berm, is bij snelwegen en provinciale wegen vaak eigendom van Rijkswaterstaat. Die geeft zelden vergunning om een reclame-uiting op hun grond te plaatsen. Dat geldt óók voor carpoolplaatsen, maar daar wordt wel vaak vergunning gegeven aan exploitanten voor reclamezuilen, e.d.

Veiligheid staat voorop

Als u ergens een reclamebord neerzet dan moet dat uiteraard wel veilig gebeuren. Denk daarbij vooral aan de verkeersveiligheid die in het geding kan komen als het hard gaat stormen en als uw reclame-uiting de weggebruikers te veel zou afleiden. Zoals bij aanstootgevende reclame en sterk seksueel getinte afbeeldingen. Voor reclame met lichtbakken moet sowieso altijd een vergunning worden aangevraagd.

Wie heeft het voor het zeggen?

Nu wordt het wat lastiger. Binnen de bebouwde kom heeft namelijk de gemeente het voor het zeggen en buiten de bebouwde kom kan het zowel de gemeente als de provincie zijn. Er zijn de geen landelijke regels hieromtrent. De regels kunnen dus per gemeente en per provincie verschillen. Bij de gemeente zijn de regels vaak opgenomen in de APV - de Algemene Plaatselijke Verordening.

De aanpak. Vraag altijd eerst bij de betreffende gemeente na bij wie u moet zijn om toestemming te krijgen en om te informeren welke regels gehanteerd worden. Soms moet vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket. Soms mag u vrij makkelijk tijdelijk ergens reclame maken. Dat is waarschijnlijk de reden dat veel van de bestaande borden wielen hebben of op een kar staan. 

Voorbeeld 1 - Provincie Brabant

Tot 2012 was er in Brabant een Landschapsverordening die toezag op o.a. reclameborden in het buitengebied. Dit betrof reclames in weilanden e.d. Deze verordening hebben Provinciale Staten ingetrokken in 2012. Gemeenten zijn sindsdien zelf bevoegd voor het voeren van hun eigen reclamebeleid, m.u.v. reclames en andere bebording langs provinciale wegen; op grond van de provincie. Op grond van de provincie (o.a. de berm), geldt dat langs provinciale wegen buiten de bebouwde kom geen reclameborden worden toestaan. Langs provinciale wegen binnen de bebouwde bestaan zijn er wel mogelijkheden, mits de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Maar daar heeft de gemeente het dus voor het zeggen.

Voorbeeld 2 - Gemeente Zaltbommel

4.7.11 Reclames verkoopborden, voertuigen en weilandreclames

Weilandreclames (geplaatste borden in een weiland langs een weg) zijn niet toegelaten. Reclamevoertuigen of voertuigen met als doel reclame te maken

Soms uitzonderingen voor evenementen

Soms maakt een gemeente uitzondering voor reclame-uitingen met een tijdelijk karakter. Een opendag die u organiseert of een beurs is ook zo'n evenement, toch? Wellicht dat daarom heel veel reclameborden in weilanden op wielen staan ..., dan lijkt het tijdelijk. Maar er is eigenlijk geen noodzaak om wielen onder uw reclamebord te zetten. Behalve dan als er geen andere mogelijkheid om het bord op de juiste plek te krijgen, of als de landeigenaar hierop staat.

Welke risico’s loopt u?

Qua veiligheid. Hiermee kunt u het beste geen enkel risico lopen. Besteedt u het maken en het plaatsen van een dergelijk reclamebord uit, spreek dan goed af dat een en ander veilig moet gebeuren; de uitvoerder is dan eventueel aansprakelijk bij calamiteiten.

Qua toestemming en regels. De boetes in geval u zich niet aan de regels houdt, zijn meestal beperkt. Bovendien krijgt u vaak eerst een waarschuwing en wordt er maar mondjesmaat gehandhaafd. Maar goed, als iets niet mag, dan mag het niet en u bepaalt zelf hoever u hiermee gaat. Er staan vast in de omgeving meer van dit soort borden in weilanden; informeer bij de betreffende onderneming eens hoe zij een en ander hebben aangepakt. 

Spandoeken bedrukken

 

U begint met weilandreclame

Reclame langs ene drukke weg kan u zeker iets opleveren. Hoe meer verkeer, hoe meer weggebruikers, hoe groter het bereik van uw reclameboodschap. Die moet attentiewaarde hebben en de aandacht trekken (A), de interesse opwekken (I), de drang tot aankoop opwekken (D) en aanzetten tot actie (A). In de marketing noemen ze dat het AIDA-model. Een duidelijke boodschap is belangrijker dan het ontwerp van het bord. De tekst moet binnen enkele seconden goed leesbaar zijn. Gebruik daarom donkere letters op een lichte achtergrond en maak de letters voldoende groot. Een leidraad is: de afstand gedeeld door 300 is de lettergrootte; bijv. 50 meter : 300 = 16 cm.

Uitbesteden of zelf doen

Er zijn bureaus die in overleg met landeigenaren de locaties voor reclame beheren. U betaalt hen per periode een bepaald tarief en een deel dragen zij af aan de landeigenaar. Doet u met hen zaken, zorg dan dat u zwart op wit heeft dat zij toestemming hebben en verantwoordelijk zijn voor de veiligheid.

U kunt ook zelf aan de gang gaan en een spandoek laten maken. Dat kan bijvoorbeeld prima bij www.reclameland.nl   

En dan dit nog

Voor reclame die vanaf de openbare weg zichtbaar is, kunt u reclamebelasting aan de gemeente verschuldigd zijn. De afmetingen bepalen vaak de hoogte van het tarief. Het maakt niet uit of de reclameobjecten boven particuliere of openbare grond zijn geplaatst.

Of het is toegestaan om een langs een snelweg of provinciale weg in een weiland reclame te maken, hangt af van het reclame beleid van de betreffende provincie of gemeente. Uiteraard moet een reclamebord veilig zijn (met oog op verkeersveiligheid).

  Spandoeken bedrukken

 

 

Afbeelding van Yves Bernardi via Pixabay