Zo maakt u een goede offerte

Persoonlijke verkoop

Wat is dat, een ‘offerte’?

Juridisch is dat een aanbod. Een ‘offerte’ is juridisch een ‘aanbod’. U doet uw klant immers een aanbod om iets te doen of te leveren. De overeenkomst komt pas tot stand als uw klant het aanbod, de offerte, accepteert.

Zonder voorbehoud. Het is belangrijk dat uw klant uw aanbod zonder voorbehoud accepteert. Als uw klant wijzigingen voorstelt, dan geldt dat als een nieuw voorstel van zijn kant. De overeenkomst komt dan pas tot stand als ú dit nieuwe aanbod zonder voorbehoud accepteert. Zo niet, dan komt er geen overeenkomst tot stand.

Geaccepteerd? Een offerte accepteren kan mondeling of schriftelijk. Schriftelijk heeft uiteraard de voorkeur. Als er ooit problemen komen, is een schriftelijk stuk nu eenmaal een beter bewijs.

Bestaat de offerte uit meerdere pagina’s? Parafeer dan iedere pagina en laat uw klant dat ook doen. Zorg dat u beiden de laatste pagina ondertekent én zorg dat daar een datum bij staat.

Wat is een ‘vrijblijvende offerte’?

Als u een vrijblijvende offerte uitbrengt, bent u niet verplicht om het geoffreerde werk uit te voeren. U kunt de offerte nog steeds herroepen. Ook als uw klant de offerte al heeft geaccepteerd! Doe dat dan wel meteen of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat uw klant akkoord is gegaan.

U hoeft niet in de offerte zelf te zetten dat deze ‘vrijblijvend’ is. U kunt ook in uw algemene voorwaarden zetten dat al uw offertes en aanbiedingen ‘vrijblijvend’ zijn. Uw klant moet dan wel een exemplaar van uw algemene voorwaarden van u hebben gekregen.

Waarom vrijblijvend?

U weet niet altijd zeker of u een offerte waar kunt maken. Misschien stijgen de prijzen wel of weet u niet zeker of u wel op tijd over de juiste mensen kunt beschikken. Het kan dus verstandig zijn om een offerte vrijblijvend uit te brengen. Óf geef aan dat u de offerte nog kunt herroepen.

Risico. Het hangt van de omstandigheden af of uw klant dit zal willen accepteren. Bij grote risico’s is het echter verstandig de vrijblijvendheid van de offerte in stand te houden.

Als u een termijn noemt

Staat er een geldigheidstermijn in de offerte? Dan kunt u deze niet eenzijdig herroepen. Ook niet als de offerte vrijblijvend is. Wees u daarvan bewust bij het uitbrengen van een vrijblijvende offerte!

Mag u kosten in rekening brengen?

Een offerte maken kost vaak veel tijd. In sommige branches is het gebruikelijk om kosten in rekening te brengen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenoemde ‘rekenkosten’ in de bouw.

U mag nooit kosten voor een offerte in rekening brengen als u dit niet van tevoren duidelijk heeft afgesproken. Ook als uw klant niet uitdrukkelijk om een ‘vrijblijvende offerte’ vraagt, mag u niet zomaar rekenkosten in rekening brengen.