Reclame maken op auto’s, taxi’s en vrachtwagens van derden

Media - Buitenreclame

Er zijn bedrijven die ervoor zorgen dat uw reclame op andere auto’s, vrachtwagens en/of taxi’s terechtkomt. Tevens kunt u grote reclame-uitingen op laadbakken (trailers) achter vrachtwagens laten plaatsen, ook wel trailerreclame genoemd. Er zijn veel mogelijkheden, maar er is weinig concreet onderzoek inzake bereik en effect.

Het feit dat het aantal weggebruikers en daarmee het aantal files toeneemt, is voor transportbedrijven en andere aanbieders van ‘rijdende reclame’ het signaal geweest om de buitenkant van hun transportmiddelen ter beschikking te stellen aan adverteerders. Want zowel rijdend als in de file is de automobilist gevoelig voor beeldmateriaal. Hetgeen betekent dat bewegende advertenties of billboards veel aandacht krijgen van weggebruikers.

Voordelen

Bereik. Het bereik is waarschijnlijk groot. Er is geen concreet onderzoek beschikbaar, maar vergelijkbare onderzoeken bevestigen de indruk dat het bereik erg gunstig is.

Impact. Een rijdend visitekaartje valt veel meer op dan een statische affiche. Het is een opvallend medium waar je als voorbijganger bijna niet omheen kunt.

Creatieve mogelijkheden. Het grote formaat op met name vrachtwagens biedt uitgebreide creatieve mogelijkheden.

Nadelen

Rijgedrag. U heeft geen controle op het rijgedrag van de chauffeur en op de ‘schoonheid’ van de (vracht)wagens, als die niet van uzelf zijn.

Bereik. Er zijn geen concrete cijfers over het bereik en het effect.

Flexibiliteit. U kunt uw boodschap niet regelmatig veranderen.

Kosten. Het is een stuk duurder dan dat u het zelf op uw eigen auto’s, vrachtwagens of taxi’s laat doen.

 

Download het onderzoek Transport en mobiliteit  van het Centraal Bureau voor de Stastistiek

Bereik

Zoals gezegd, er bestaat geen concreet onderzoek naar het bereik van reclame op auto’s, vrachtwagens en taxi’s. Wel zijn er bereikgegevens van vrachtwagenreclame. Deze gegevens zijn op basis van vergelijkbare onderzoeken tot stand gekomen o.a. door gegevens van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en van het CBS te combineren.

Volgens aanbieder Vrachtwagenreclame.nl is gebleken dat vrachtwagens uit hun netwerk qua afstand 80% op snel- en autowegen rijden, qua tijd 10% op provinciale wegen en 35% binnen de bebouwde kom. Het totaal aantal contacten per vrachtwagen per maand komt volgens hun berekening op ruim 160.000 contacten.

Binnen de bebouwde kom zijn er 23,6 contacten per minuut met een vrachtwagen, waarvan 40% met de achterzijde. Op provinciale wegen zijn er per minuut 4,5 contacten met de achterzijde van een vrachtwagen en op snel- en autowegen gemiddeld 21,4 contacten per minuut.

Door de inzet van reclame op auto’s, vrachtwagens en taxi’s, wordt vooral de MBO+- doelgroep met een leeftijd tussen 20 en 50 jaar in de hogere welstandsklasse bereikt omdat die het meest in de auto zitten (zakelijk en privé). Qua geslacht bereikt u circa 60% mannen en 40% vrouwen.

Kostprijs

Voor vrachtwagenreclame (ook wel ‘truckboards’ of ‘trailerreclame’ genoemd) kunt u terecht bij o.a.:

 

Voor taxireclame kunt u zich o.a. richten tot:

 

De kosten variëren uiteraard per aanbieder, zijn afhankelijk van aantal auto’s, vrachtauto’s en/of taxi’s dat u inzet en de duur van de campagneperiode. Stel, u wilt 25 vrachtwagens gedurende één maand laten rondrijden met uw reclame op de achterzijde. De kosten hiervan bedragen dan ca. € 15.000,-, exclusief de ontwerpkosten. U krijgt daar dan wel bijna 3 miljoen contacten voor terug. De kosten per contact zijn relatief laag, in dit geval namelijk € 0,005.

Bij Faster Media kunt u kiezen uit verschillende pakketten taxireclame: het jongeren-, het zakelijke, het senioren- en het scholierenpakket. Voor 200 taxi’s, twee weken lang betaalt u al snel tegen de € 30.000,-.

Een nog andere vorm van ‘bewegende reclame’ zijn de zogenaamde ‘moving billboards’. Kleine vrachtwagens met uw billboard rijden langs de met u overeengekomen plaatsen. Het aantal mogelijke leveranciers is groot. Het beste zoekt u op internetop ‘moving billboards’.

Tips

☞ Voor een naamsbekendheidcampagne blijken met name vrachtwagens die lange afstanden over rijkswegen afleggen, het meest effectief.

☞ Neem in uw ‘rijdende reclame’ altijd uw contactgegevens op, bijvoorbeeld een 0800-nummer en een website die automobilisten makkelijk kunnen onthouden of noteren.

☞ Een goedkoper alternatief is eventueel om zelf met een ‘bekend’ of ‘bevriend’ transport- of taxibedrijf afspraken te maken.

Conclusie

Adverteren met reclame op auto’s, vrachtwagens en taxi’s van derden is een goed middel om uw naamsbekendheid te vergroten bij de doelgroep 26 tot 65 jaar (hogere welstandsklasse). Het is echter wel duur en kost meer dan reclame op uw eigen bedrijfsauto’s.

 

© Indicator