Mooi! Er belt een journalist voor een interview. Gratis publiciteit! Hoe voorkomt u dat u iets zegt dat verkeerd kan worden geïnterpreteerd?

Klanten binden met een ansichtkaartje... Oubollig of heeft het toch effect? En zo ja, hoe pakt u dit dan aan?

Een offerte-template is op internet snel gevonden. Moet je zo'n offerte-template nou gebruiken of is het beter van niet?

Heel wat ondernemers zijn al slachtoffer geworden van beltrucs. Zonder dat je het echt in de gaten hebt, trap je er in en ben je een paar honderd euro armer. Wat speelt er op dit moment en waarop moet je alert zijn?

U bent niet meer tevreden over de huidige website. Die is te oubollig en niet modern genoeg. Dus moet er een nieuwe website komen. En dat werk moet u uitbesteden. Hoe pakt u dat aan?

Als een onderneming duurzaam bezig is, is het ook slim om dat te laten weten. Vanaf 1 februari 2023 is er de Code voor duurzaamheidsreclame, de CDR, waar u zich aan moet houden.

Wat zijn de vijf best gelezen artikelen met offertetips van 2020? Lees het hier en check of je misschien goede offertetips en -adviezen gemist hebt.

U wilt uw merk ook buiten de Benelux laten registreren. Wat zijn de mogelijkheden, wat kost dat zoal en waar kunt ervoor terecht? En wat wijzigt er per 26 maart 2016 eigenlijk? Over BBIE, WIPO en EUIPO …

De klant twijfelt nog óf durft geen 'nee' te zeggen. Hij hanteert een uitvlucht zoals "Ik laat nog wel wat van me horen". Hoe pak je dat aan?