Tips voor het maken van nuttige verkoopanalyses - sales metrics

Persoonlijke verkoop

Het maken van effectieve verkoopanalyses kan uw bedrijf een stap vooruitbrengen. We hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

1. Bepaal uw doelstellingen

Voordat u begint met het verzamelen en analyseren van verkoopgegevens, moet u duidelijk definiëren wat u wilt bereiken met uw analyse. Enkele veelvoorkomende doelstellingen zijn het verhogen van de omzet, het verbeteren van de winstmarges, het identificeren van groeikansen of het evalueren van de prestaties van uw verkoopteam. 

2. Verzamel relevante gegevens

Om nuttige verkoopanalyses te maken, moet u toegang hebben tot nauwkeurige en relevante gegevens. Dit omvat verkoopcijfers, klantinformatie, marketinguitgaven en operationele kosten.

3. Gebruik visualisaties

Het visualiseren van gegevens is een krachtige manier om inzicht te krijgen in verkoopprestaties. Grafieken, diagrammen en dashboards kunnen complexe gegevens gemakkelijk te begrijpen maken.

4. Identificeer trends en patronen

Analyseer de gegevens om trends en patronen te identificeren. Denk aan bijvoorbeeld: 

Seizoensinvloeden. Identificeer seizoensgebonden pieken en dalen in de verkoop en pas uw voorraad- en marketingstrategieën dienovereenkomstig aan.

Klantsegmentatie. Verdeel uw klanten in segmenten op basis van demografische gegevens en koopgedrag om gerichte marketingcampagnes te ontwikkelen.

ROI-analyse. Bereken het rendement op investering voor elke marketingcampagne om te bepalen welke het meest winstgevend is.

5. Stel KPI's in

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) zijn meetbare doelstellingen die u helpen uw verkoopprestaties te volgen en te beoordelen. Enkele voorbeelden van verkoop-KPI's zijn: verkoopconversiepercentage, gemiddelde orderwaarde en klanttevredenheidsscores.

6. Gebruik tools en software

Er zijn tal van tools en software beschikbaar die u kunnen helpen bij het verzamelen, analyseren en visualiseren van verkoopgegevens. Enkele populaire opties zijn Excel, Google Analytics, en specifieke Business Intelligence-software zoals Tableau of Power BI.

7. Houd regelmatig bij en pas aan

Verkoopanalyses zijn geen eenmalige taak. Het is belangrijk om regelmatig gegevens bij te werken en uw analyses aan te passen aan veranderende omstandigheden en doelstellingen.

Het maken van nuttige verkoopanalyses is essentieel voor het nemen van datagestuurde beslissingen die de groei en winstgevendheid van uw bedrijf kunnen stimuleren. Door duidelijke doelstellingen te stellen, relevante gegevens te verzamelen, visuele inzichten te gebruiken, trends te identificeren, KPI's in te stellen en gebruik te maken van geschikte tools, kunt u waardevolle inzichten verwerven en uw bedrijf naar succes leiden. Vergeet niet om uw analyses regelmatig bij te werken en aan te passen om uw concurrentiepositie te behouden.

Verkoop-KPI's (Key Performance Indicators) of sales metrics

Verkoop-KPI's (Key Performance Indicators) of sales metrics die bedrijven vaak gebruiken om de prestaties van hun verkoopactiviteiten te meten:

 1. Omzet: Het totale bedrag aan inkomsten dat door verkoop is gegenereerd.
 2. Brutowinstmarge: Het verschil tussen de omzet en de kostprijs van verkochte goederen, uitgedrukt als een percentage van de omzet.
 3. Verkoopconversiepercentage: Het percentage potentiële klanten dat daadwerkelijk overgaat tot een aankoop.
 4. Gemiddelde orderwaarde: Het gemiddelde bedrag dat klanten besteden bij elke aankoop.
 5. Klantacquisitiekosten (CAC): De kosten die worden gemaakt om een nieuwe klant binnen te halen.
 6. Klantretentiepercentage: Het percentage klanten dat blijft terugkomen om opnieuw bij uw bedrijf te kopen.
 7. Verkoop per verkoopvertegenwoordiger: De omzet gegenereerd door elke individuele verkoopvertegenwoordiger.
 8. Verkoopdoelstellingen vs. Werkelijke verkoop: Een vergelijking tussen de geplande verkoopdoelen en daadwerkelijk behaalde verkoopresultaten.
 9. Verkoopkostenratio: De verhouding tussen de verkoopkosten en de omzet, uitgedrukt als een percentage.
 10. Lead-to-Close-tijd: De gemiddelde tijd die nodig is om een lead om te zetten in een gesloten deal.
 11. Verkoop per productcategorie: Een overzicht van de omzet en winst per productcategorie.
 12. Verkoop per klantsegment: Een overzicht van de omzet en winst per klantsegment (bijv. B2B vs. B2C).
 13. Winst per klant: De gemiddelde winst die een bedrijf genereert per klant gedurende een bepaalde periode.
 14. Churn Rate: Het percentage klanten dat stopt met het doen van zaken met uw bedrijf.
 15. Klanttevredenheidsscore (NPS): Een meting van de tevredenheid en loyaliteit van klanten.
 16. Verlaten winkelwagentjes: Het percentage winkelwagentjes dat wordt verlaten zonder aankoop te voltooien.
 17. Herhaalaankooppercentage: Het percentage klanten dat herhaaldelijk aankopen doet.
 18. Verkoop per kanaal: Een overzicht van de omzet die is gegenereerd via verschillende verkoopkanalen (bijv. online, fysieke winkels, telefonische verkoop).
 19. Leads en prospects: Het aantal nieuwe leads en prospects dat wordt gegenereerd.
 20. Win Rate: Het percentage van offertes of voorstellen dat wordt omgezet in daadwerkelijke verkopen.
 21. Sales Pipeline-grootte: Een overzicht van alle lopende verkoopkansen en hun geschatte waarde.
 22. Verkoopactiviteit per vertegenwoordiger: Het aantal telefoongesprekken, e-mails of vergaderingen dat elke verkoopvertegenwoordiger heeft gehad.
 23. Cross-selling en upselling: Het percentage klanten dat extra producten of diensten koopt bij hun oorspronkelijke aankoop.
 24. Verkoop per regio/geografie: Een analyse van de verkoopprestaties in verschillende geografische gebieden.
 25. Klantlevenscycluswaarde (CLV): De totale verwachte omzet die een klant gedurende hun hele relatie met uw bedrijf zal genereren.

 

De keuze van de juiste sales metrics hangt af van de specifieke doelen en behoeften van uw bedrijf. Het is belangrijk om de meest relevante KPI's te selecteren om uw verkoopinspanningen te beoordelen en te optimaliseren.

 

 

Afbeelding van Csaba Nagy via Pixabay