Billboards update januari 2018

Buitenreclame - Media

Met billboards bedoelen we de (grote) affiches die op reclameborden aan huisgevels, op panelen langs snelwegen en op andere, speciaal daarvoor ontworpen panelen worden aangebracht.

Deze update hoort bij het artikel "Billboards, ook voor de MKB-ondernemer?"


Billboards behoren, net als de kleinere abri’s (affiches in bus/tramhaltes), mupi’s (affiches op reclamezuilen), stationsabri’s, bus-, tram-, trein- en vrachtwagenreclame, lichtmastreclame en bushaltepalen, tot de categorie buitenreclame.

De standaard billboardafmeting is 332 cm breed en 236 cm hoog. De billboards zijn verspreid over heel Nederland en staan veelal op A-locaties langs snelwegen, uitvalswegen, op doorgaande routes en midden in het centrum van gemeenten. Met een billboard kan goed een beeld worden overgebracht met daarbij een korte slogan.

Aangezien voorbijgangers de billboards maar heel kort kunnen waarnemen (i.v.m. voorbijrijden) is het belangrijk dat er niet veel tekst op een billboard staat. Tevens is het herhalingseffect hier van belang, dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld op meerdere panelen te adverteren.

Soorten billboards

Naast de gewone billboards zijn er ook zogenaamde ‘superspreads’ die van binnen verlicht worden en waarvan een aantal zelfs roteert. Andere varianten op het billboard zijn ‘megaboards’ van 1.200 x 400 cm (bijvoorbeeld langs de A1), mobiele billboards van 400 x 250 cm en reclamemasten van meestal 900 x 1.200 cm. Ook hier staat de techniek niet stil. Zo werden in 2017 draaibare zonnepanelen billboard ingezet en zijn de opvallende LED-schermen steeds meer in opkomst.

Leveranciers

Voor meer informatie over de inzet van billboards en de kosten hiervan, kan men terecht op de sites van de belangrijkste aanbieders:

Bereik

Het bereik is uiteraard afhankelijk van het aantal billboards dat wordt ingezet, de inzetperiode en de locaties. Men kan hier bij de betreffende leveranciers naar vragen.

Er is echter wel uitgebreid onderzoek gedaan naar buitenreclame: http://www.buitenreclame-onderzoek.nl/ Het onderzoek is uitgevoerd onder auspiciën van een JIC (Joint Industry Committee), waarin de BVA bond van adverteerders, het Platform Media Adviesbureaus (PMA) en het Outreach (Vereniging van Buitenreclame Exploitanten) zitting hebben en voldoet op alle fronten aan de internationale Esomar richtlijnen voor Out of Home Media Audience Measurement. Via speciale software kan het bereik en de zogenaamde daadwerkelijke contact met het reclame vak (VAC – Visibility Adjusted Contact) worden berekend. Dit is voor leden van Platform Media Adviesbureaus (PMA) en de Bond van Adverteerders (BVA) gratis; anderen betalen hiervoor € 500 per jaar.

Een andere bron is het National Adviesbureau voor Buitenreclame.

Wanneer inzetten?

Adverteren via billboards (op groot formaat) is een krachtig medium om een (imago)boodschap bij een breed publiek over te brengen. Een billboardcampagne kost echter vaak wel veel geld en wordt daarom vaker ingezet door grote bedrijven en veel minder door MKB-ondernemers. Behalve als men kiest voor een zeer selectieve inzet of zelfs voor slechts 1 of een paar vlakken op een goede zichtplek.