Het uniemerk of EU-merk voor merkregistratie buiten de Benelux

Algemeen: mkb-reclame

U wilt uw merk ook buiten de Benelux laten registreren. Wat zijn de mogelijkheden, wat kost dat zoal en waar kunt ervoor terecht? En wat wijzigt er per 26 maart 2016 eigenlijk? Over BBIE, WIPO en EUIPO …


Gemeenschapsmerk wordt Uniemerk

Als u een merk (bijvoorbeeld uw product- of handelsnaam) wilt laten registreren, dan kan dat voor de Benelux-landen, maar ook voor landen in en buiten Europa. Het Gemeenschapsmerk is bedoeld voor landen buiten de Benelux en heet vanaf 26 maart 2016 Uniemerk of EU-merk. Waar moet u nu voor wat terecht?

Waar moet u voor wat terecht?

1. Benelux-merk. Wilt u een merk registeren binnen de Benelux, dan moet u hiervoor bij het ‘Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom’ (BBIE) zijn. Registeren kan online, zo’n online depot kost € 240,-. Via papier is het € 15,- duurder.

2. Nationaal merk. Wilt u merkbescherming in een bepaald land, dan kunt u terecht bij de betreffende instantie van dat land. Voor Duitsland moet u bijvoorbeeld bij het Deutsches Patent- und Markenamt zijn. De kosten variëren per land. Online registratie in Duitsland kost bijvoorbeeld € 290,-.

3. Internationaal merk. Bij de WIPO in Zwitserland kunt u via één depot bescherming krijgen in meer dan 90 landen. Dat is al snel goedkoper dan dat u meerdere nationale merken apart registreert. Als u een merk wilt registeren, oftewel een depot wilt indienen, dan moet dat via de BBIE. De kosten hangen o.a. af van het aantal landen en kunt u berekenen op http://www.wipo.int/madrid/feecalc/FirstStep   

4. Uniemerk of EU-merk. Wilt u een merk registeren in de Europese Unie, dan kan een Uniemerk of EU-merk financieel aantrekkelijk zijn (€ 900,-). Het krijgen, in standhouden en updaten van het merk kan echter risico’s met zich meebrengen, want er geldt een ‘alles-of-niets’-principe.

 ‘Alles-of-niets’-principe. Dat betekent dat de regels dus tegelijk voor alle EU-landen gelden. Wordt uw aanvraag bijv. niet geaccepteerd, dan geldt dan voor álle landen. En stel dat er bijvoorbeeld in Hongarije problemen met uw merk ontstaan en dat heeft voor bepaalde gevolgen. Dan zijn die gevolgen voor alle landen van toepassing! Een succesvol bezwaar uit één land, geldt dus meteen voor alle landen.

Vanaf 26 maart heet het agentschap waar u terecht kunt Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in Spanje.

5. Uniemerk via Internationaal depot. Als u een Uniemerk via een Internationaal depot laat lopen (via de BBIE), kunt in een keer bescherming krijgen in alle landen, ook buiten de EU. Dat maakt het beheren van uw merkenpakket makkelijker en is vaak voordeliger. De nadelen van het bovenstaande ‘alles-of-niets-principe’ worden bovendien wat verzacht en zijn dus minder groot.

Conclusie

Een merk registreren binnen de Benelux werkt nog steeds hetzelfde. Als u binnen en buiten de Benelux een merk wilt laten registreren, dan heeft u verschillende opties. U kiest de optie die qua risico en prijsstelling het beste bij u past. Dat hangt vaak af van het aantal landen waar u wilt registreren.

Een Uniemerk via Internationaal depot kan een aantrekkelijke optie zijn: het informatiecentrum van de BBIE kan antwoord geven op uw vragen.

Als u uw merk buiten de Benelux wilt laten registreren dan kan dat als Internationaal merk of als Uniemerk. Het Uniemerk kan voordeliger zijn, maar er geldt dan wel het ‘alles-of-niets-principe. Een Uniemerk via Internationaal depot is dan de overweging waard.

 


 

Afbeelding van Ro Ma via Pixabay