Bioscoopreclame voor lokale en regionale reclame

Media

Nederland telde eind 2015:

  • 144 bioscopen, 677 zalen, 119.000 ­stoelen
  • 36 filmtheaters, 112 doeken, 10.000 ­stoelen

(bron: Jaarverslag 2014 Nederlandse Vereniging van Bioscoop­exploitanten).

Bioscoop.jpg 

56% van de Nederlanders ouder dan 6 jaar, heeft in 2015 wel eens een bioscoop bezocht. De gemiddelde bezoekfrequentie was 1,9 per hoofd van de bevolking (bron: Bioscoopmonitor 2015).

Bioscoopeigenaren hebben de commercial-exploitatie vaak ­uitbesteed. Het is dikwijls mogelijk reclame te maken met zowel stilstaande als be­­wegende beelden. Stilstaande beelden zijn dia’s die (gemiddeld 8 seconden) worden ge­­projec­teerd, maar dat gebeurt tegen­woordig ook vaak digitaal.

Diaprojectie is mogelijk in vrijwel alle ­bioscopen van Nederland. Bewegende ­beelden zijn uiteraard de echte commer­cials, maar het ­kunnen ook (­digitale) ­animaties zijn.

Selectief inzetten op woonplaats

Met betrekking tot de inzet van bioscoop­commercials is er tegenwoordig veel mogelijk. Naast de massamediale pakketten waarbij alle bioscopen uit een netwerk worden ingezet, kan er ook veel selec­tiever worden ingekocht. Met zo’n selectieve campagne kan men bijvoorbeeld adverteren in een selectie van één of meerdere bioscopen uit een netwerk. Wanneer een campagne vereist dat er alleen in bepaalde steden of regio’s wordt uitgezonden, kan ook een selectie gemaakt worden die precies aan deze eisen voldoet.

Selectief inzetten op doelgroep/film

Naast selectie op geografische steden/regio’s is het ook mogelijk om een selectie op doelgroep te maken. Door bijvoorbeeld te adverteren in de 20 arthouse bioscopen van Jean Mineur Mediavision bereikt u een ouder en hoger opgeleid publiek.

Tevens kunt u bij deze aanbieder ook een filmfollow campagne inzetten die één specifieke film volgt. Elke film heeft een eigen uniek bezoekersprofiel. Dit houdt in dat u uw doelgroepen selectief kunt bereiken door een film te kiezen die past deze doelgroep. Zit u in de cosmetica, denk dan aan een typische vrouwenfilm zoals Sex and the City 2. Uw commercial kan getoond ­worden bij elke vertoning van de betreffende film in het Jean Mineur Mediavision netwerk. Een filmfollow campagne duurt 8 of 12 weken, afhankelijk van de verwachtte looptijd van een film.

Niet alleen commercial op het doek

In veel bioscopen zijn er meer reclamemogelijkheden. Denk aan sampling-activiteiten, toilet-reclame, gevelreclame en reclame in de lobbies.

Marktaandelen

  Marktaandeel Aantal bioscopen Aantal doeken
Pathé 41% 22 174

Vue Nederland

12% 21 111
Kinepolis 5% 8 44
Utopia Bioscopen 3% 5 34
Onafhankelijk commercieel 31% 90 339
Fimtheaters 7% 108 186

 

Leveranciers

De exploitatie van de bioscoopreclame is meestal uitbesteed. De belangrijkste aanbieders van bioscoop­reclames zijn:

Local Vision is een dienst van Jean Mineur Mediavision en is bedacht voor lokaal reclame maken tegen een relatief laag bedrag.

Animotus kan helpen bij het maken van een animatievideo.

Bereik

In 2015 was het bereik van de ­bioscopen en filmtheaters 56%: bijna 9 miljoen be­zoekers. 9% is tussen 4-11 jaar, 23% 12-29 jaar, 12% 30-39 jaar en 55% is 40+. Andere kenmerken van deze groep zijn: hoog­­opgeleid, studerend of thuis­wonend, alleenstaand of één persoon van een tweepersoonshuis­houden (samen­wonend of getrouwd), innovatief, trend­settend en outgoing.

Voor meer bereiksgegevens kunt u contact opnemen met een van de ­eerder genoemde aanbieders of via de websites van:

Wanneer inzetten?

Bioscoopreclame is een krachtig medium en heeft zonder afleidende factoren vaak nog meer impact dan televisie. Het is helaas, net als televisie, ook een duur medium. Bioscoopreclame is vooral interessant als de doelgroep jong, hoogopgeleid en welge­steld is met een leeftijd tussen de 13 en 34 jaar.

Diareclame en computeranimaties ­als­mede selectieve inzet (op stad/regio of op doel­­groep/film) zijn wellicht voor MKB-onder­nemers een beter betaalbaar alternatief.

Voordelen

Impact. Net als televisie is de bioscoop een zéér krachtig medium. U kunt door kleur, beweging, muziek en gesproken woord de juiste emoties opwekken. Voor diareclame geldt echter niet het voordeel van de beweging omdat dit stilstaande beelden betreft.

Aandacht. Bioscoopreclame krijgt vaak de volle aandacht in tegenstelling tot televisiereclame omdat het wordt vertoond op een groot en indringend formaat in een donkere zaal zonder afleidende factoren. De bezoeker kan dus niet ontsnappen aan de boodschap.

Segmentatie. De doelgroep kan redelijk gericht worden bereikt door de juiste film te selecteren. Denk maar eens aan hoeveel kinderen u bereikt met de film Harry Potter.

Kwaliteit. In de bioscoop is sprake van een hoge kwaliteit van beeld en geluid.

Creatieve mogelijkheden. Met bioscoopreclame is creatief gezien veel mogelijk. U hoeft qua commercials alleen rekening te houden met de regels van de Reclame Code Commissie (niet-misleidend en niet-kwetsend).

Nadelen

Productiekosten. U zult een reclamespot moeten vervaardigen en dat is relatief duur.

Bereik. Het bereik beperkt zich uiteraard tot de bioscoopbezoekers.

Kosten. Het inzetten van commercials voorafgaand aan een film in een bioscoop is relatief duur. Het inzetten van dia's is een stuk goedkoper.

Tips

☞ Wees creatief want uit onderzoek blijkt dat de creativiteit van een commercial veel meer de effectiviteit van een campagne bepaalt dan welk ander medium dan ook.

☞ Let bij het inkopen van bioscoopreclame goed op de prijs per GRP. Stel vooraf uw budget vast en ga na hoeveel personen uit de doelgroep u daarmee bereikt.

☞ Informeer - als u diareclame overweegt - bij de betreffende bioscoop wie de exploitant van de dia-reclame is.

Conclusie

Bioscoop is een krachtig reclamemedium en heeft zonder afleidende factoren nog meer impact dan televisie. Het is helaas, net als televisie, ook een heel duur medium. Bioscoopreclame is vooral interessant als uw doelgroep jong, hoogopgeleid en welgesteld is en een leeftijd heeft tussen 13 en 34 jaar. Diareclame (al dan niet digitaal) en computeranimaties zijn wellicht voor u een mooi, betaalbaar alternatief.

 

© Indicator