Adverteren in publiekstijdschriften

Printreclame

Door in specifieke publiekstijdschriften te adverteren kunt u goed segmenteren. Zowel offline als online... Wat moet u nog meer weten?

Let op. Van dit artikel is een bijbehorende update van december 2017 beschikbaar.

Algemeen

Een tijdschrift of magazine verschijnt minimaal 10 en maximaal 52 keer per jaar met telkens dezelfde titel en een herkenbare vormgeving. Het bevat naast redactionele informatie meestal ook advertenties.

De totale verspreide jaaroplage van de Nederlandse publiekstijdschriften daalde in 2015 naar 388 miljoen. In 2006 lag dit nog op 679 miljoen, een verschil van 291 miljoen.

54% wordt via een abonnement verkocht, 13% via losse verkoop, 33% via de leesportefeuille en via overige verspreiding (gratis weggeven).
Ook publiekstijdschriften worden steeds meer online gelezen, of in combinatie met een geprinte uitgave. Het aantal titels is teruggelopen van 162 in 2011 tot 122 in 2015.

 

 

De Groep Publiekstijdschriften (GPT, de branchevereniging, opgericht in 1996, van de Nederlandse Uitgeversbond) opereert vanaf januari 2016 onder een nieuwe naam: Magazine Media Associatie (MMA http://mma.nl/). De NMA behartigt de belangen van 27 aangesloten magazinemediabedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumentenmedia (tijdschriften, websites en evenementen).

Soorten tijdschriften

 Tijdschriften worden ingedeeld in o.a.:

 • de sportbladen (zoals Voetbal International); en
 • de jongerenbladen (zoals Donald Duck);
 • de vrouwen- en mannenbladen (zoals LINDA en Quote);
 • de algemene publiekstijdschriften (zoals de Kampioen);
 • de omroepbladen (zoals de Mikrogids);
 • de gezinsbladen (zoals Privé);
 • de special interest- of themabladen (zoals Psychologie Magazine);
 • de opiniebladen (zoals Elsevier).

De veelheid aan tijdschriften bepaalt ook meteen de sterkte ervan, namelijk dat er goed gesegmenteerd kan worden naar allerlei specifieke doelgroepen. De regel zegt ook dat hoe specifieker het thema van het tijdschrift is, hoe beter de doelgroep wordt benaderd.

De cijfers

Uit het mediabelevingsonderzoeken blijkt dat de consument momenteel de meeste inspiratie haalt uit tijdschriften: van alle mediumtypen scoren tijdschriften het best op praktische bruikbaarheid, innovatie (informeren over trends en ontwikkelingen) en identificatie. Als enige medium behalen tijdschriften ook een hoge score op de combinatie informatie en transformatie. Dit betekent dat tijdschriften zowel informatie als vermaak bieden. Voor meer feiten en cijfers over tijdschriften, kunt u terecht bij stichting NOM  (Nationaal Onderzoek Multimedia).

In Nederland wordt 82% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder) bereikt. Van alle mannen leest 76% tijdschriften en van alle vrouwen 86%. Het lezen van tijdschriften op digitale platformen groeit. 16% van alle Nederlanders van 13 jaar en ouder leest een tijdschrift wel eens op de computer/laptop, 12% op een smartphone en 12% op een tablet (bron: NOM Print Monitor 2015).

De oplage- en bereikscijfers verschillen uiteraard per blad en zijn afhankelijk van het soort tijdschrift en de doelgroep. Voor meer feiten en cijfers over de tijdschriftenbranche kunt u kijken op MissMag. De site van Magazine Media Associatie (MMA) is een andere informatiebron.

Boekrecensie

In het Handboek Communicatiestrategie legt Betteke van Ruler het Strategische Communicatie Frame stap voor stap uit. Frame is een 'agile-methodiek' die uit acht bouwstenen bestaat. Elke bouwsteen wordt duidelijk uitgelegd en is voorzien van:

 • een handige checklist;
 • theorieën, modellen, tips en voorbeelden; 
 • een voorbeeldcase;
 • en tips van professionals uit hun dagelijkse praktijk.

 

Erg handig om uw communicatie- mediaplan te maken.

Voordelen adverteren in publiekstijdschriften

 • Uitstekende drukkwaliteit. De kwaliteit van het drukwerk is erg goed en dat is eventueel belangrijk voor de uitstraling van uw boodschap.
 • Meerdere lezers per exemplaar. Door de ‘blijvende’ informatie wordt een tijdschrift al snel door drie tot vier personen gelezen. Uw bevriende aquariumliefhebber zal bijvoorbeeld met plezier uw aquariumblad van enkele maanden geleden doorlezen.
 • Lezersbinding. De lezer kiest bewust voor een bepaald tijdschrift en dat vergroot de autoriteit en de objectiviteit van uw advertentie.
 • Sterke segmentatie. Segmentatie is relatief eenvoudig; van duivenliefhebber tot visser.
 • Lange levensduur. Tijdschriften gaan lang mee, ze blijven lang liggen op de salontafel en leiden vaak nog een tweede leven in een wachtkamer of via de leesportefeuille.
 • De juiste context. Een bewust gekozen blad creëert een positieve sfeer voor uw advertentie. Er wordt bij de lezer de juiste stemming opgewekt, zodat er een positieve houding (attitude) is ten opzichte van uw advertentie.
 • Creatieve mogelijkheden. Tijdschriften bieden heel wat extra mogelijkheden om te adverteren. Zo kunt u extra pagina’s invoegen (‘inserts’ genaamd), monsters op uw advertentie aanbrengen (plakkaarten), openvouwbare voor- of achterpagina’s toevoegen, geurstrips aanbrengen en ga zo maar door.

 

Nadelen adverteren in publiekstijdschriften

 • Kleine advertenties in blokken. In sommige magazines worden de kleine advertenties in blokken op één pagina bij elkaar geplaatst waardoor het voor de lezer makkelijk is deze over te slaan.
 • Kostprijs. Als u een groot bereik wenst, moet u verschillende tijdschriften combineren hetgeen erg duur is. Tevens is het duur als u regionaal wilt adverteren, u heeft dan te maken met ‘waste’ (verlies doordat u mensen bereikt die u niet wilt bereiken, maar waar u wel voor betaalt).
 • Geen regionale selectie mogelijk. Tijdschriften worden landelijk verspreid.
 • Minder actueel dan een dagblad. Dit hangt uiteraard ook af van de verschijningsfrequentie van het tijdschrift of magazine.
 • Timing. Er is een relatief lange productietijd. Advertentiemateriaal moet meestal twee tot vier weken van tevoren worden aangeleverd. Het bereik wordt ook pas na enkele weken opgebouwd omdat niet alles onmiddellijk wordt gelezen en het tijdschrift ook pas later wordt doorgegeven. Dit medium is dus minder geschikt voor actiereclame.

 

Kostprijs

‘De kosten per 1.000 bereikte lezers’ wordt ook hier veel gebruikt. We geven onderstaand een paar indicatieve tarieven van 2006.

Een volledige kleurenpagina in VT Wonen kost € 13.150,- (tarief 2008) en de betaalde oplage is circa 124.603. Stel dat ieder blad ongeveer door 3 personen wordt gelezen, dan komt dat overeen met € 35,18 per duizend lezers (13.150 : 373.809 lezers x 1.000). Een volledige kleurenpagina in de Libelle kost € 26.380,- (tarief 2008) met een oplage van circa 488.345. Dat zou bij 3 lezers per blad uitkomen op € 18,- per duizend lezers (26.380 : 1.465.035 x 1.000). Een volledige kleurenpagina in Autoweek kost ongeveer € 7.770,- (tarief 2008) en heeft een oplage van circa 109.725. De kosten komen bij 3 lezers per blad op € 23,60 per duizend lezers.

Tips

☞ Probeer uw advertentie te koppelen aan een bedrijfsreportage of een redactioneel artikel over uw producten. Informeer naar de thema’s die de komende maanden behandeld zullen worden.

☞ Maak een verschil tussen uw advertenties voor de themabladen (waar u gedetailleerdere productadvertenties kunt plaatsen) en de algemenere bladen (waar u wellicht kunt volstaan met een korte omschrijving van uw specialiteit of product).

☞ Kijk ook eens op http://www.nuv.nl (van het Nederlands Uitgeversverbond) als u feiten en cijfers van de tijdschriftenbranche zoekt. Hier vindt u belangrijke informatie over o.a. uitgevers, oplages, bereikgegevens, mediabestedingen, advertentiebestedingen per branche en verspreiding.

Conclusie

Adverteren in tijdschriften is zinvol als men wil segmenteren naar bepaalde landelijk verspreide consumentendoelgroepen (mannen, vrouwen, jongeren, autoliefhebbers, beleggers, enz.). Vaak zijn advertenties ook goed te combineren met redactionele artikelen.

 Let op. Van dit artikel is een bijbehorende update van december 2017 beschikbaar.

 

Handboek-Communicatiestrategie.jpg

Aanrader! Nu voor slechts € 29,95 bij Managementboek

  

© Indicator