Uw reclame in een vakblad

Printreclame

Vakbladen (zoals Fysiopraxis, Vleesmagazine, Vastgoed Magazine, Textilia, Security Management en Ondernemen!) richten zich op één duidelijk afgebakende doelgroep, namelijk de mensen binnen één bepaald vakgebied. 

Van dit artikel is een bijbehorende update verschenen van december 2017.

Soorten vakbladen

Er zijn vakbladen voor zeer diverse groepen zoals architecten, boeren, ingenieurs, kappers, neurologen, psychologen, slagers, enz. Vakbladen verschijnen meerdere keren per jaar. Veel lezers vinden vakbladen nog steeds de meest geschikte media om professionele informatie te vergaren (deze categorie scoort 70% ten opzichte van 58% via internet).

Vakbladen en ook de advertenties die hierin verschijnen worden over het algemeen zeer aandachtig gelezen en hoog ingeschat als ‘actuele’ bron van informatie. Dit betekent dat advertenties in deze bladen ook meer vakgericht kunnen zijn, meer gedetailleerde informatie kunnen bevatten en dus nog informatiever kunnen zijn.

Voor een overzicht van een groot aantal Nederlandse vakbladen en de advertentietarieven kan men terecht op de website van MissMag.
Voor oplagecijfers kunt u ook op het dashboard van NOM terecht.

Voordelen

  • Lange levensduur. De vakbladen worden lang bewaard en dikwijls als naslagwerk geraadpleegd.
  • Bereik. U kunt een maximaal bereik hebben bij een duidelijk omschreven doelgroep.
  • Perfecte dekking. Vakbladen zijn het medium bij uitstek om informatief te adverteren in de business-to-businessbranche. In een vakblad mag (of eigenlijk moet) u komen met gedetailleerde en technische informatie. Waar kunt u beter reclame maken voor “professionele meststoffen” dan in een vakblad voor landbouwers?
  • Volle aandacht. De aandachtsfactor is zeer hoog. Het lezen van vakliteratuur is een onderdeel van het normale werk. In geen enkel ander medium wordt meer tijd gemaakt om aandachtig uw advertentie te lezen.
  • Meerdere goede lezers per nummer. Vakbladen worden meestal ook gelezen op het werk, de plaats waar ook de beslissingen genomen worden, en worden veel doorgegeven aan collega’s (de doorgeeffactor is circa 4).
  • Ideale context. De vakbladen bieden de juiste context. Uw advertentie staat immers tussen redactionele artikelen over uw product of sector.

Nadelen

  • Beschikbaarheid. Het succes hangt af van de kwaliteit en het bereik van het betreffende vakblad. Ook niet alle vakgebieden hebben een vakblad of een jaarboek.
  • Kostprijs. De prijs is relatief hoog omdat de oplage meestal beperkt is en men toch op kwaliteitspapier drukt.
  • Actualiteit en timing. De verschijningsfrequentie is meestal niet erg hoog (maandelijks of driemaandelijks tot jaarlijks voor jaarboeken). Dit betekent vaak een lange reserverings- en productieperiode. Dit medium is dus niet echt geschikt voor massale, snelle campagnes of kortingsacties.
  • Concurrentiedruk. Uw advertentie staat in vakbladen wel steeds tussen die van uw concurrenten.

Bereik

Als u zich met uw producten of diensten op een bepaalde branche richt, kunt u goed adverteren in de vakbladen die zich op die betreffende branche richten. Het bereik binnen uw doelgroep is meestal erg groot. De oplage verschilt uiteraard sterk. Fysiopraxis heeft bijvoorbeeld een oplage van circa 20.350 exemplaren, Vastgoed Magazine 25.000 en Ondernemen 150.000.

Kostprijs

We geven hier enkele indicatieve tarieven ter illustratie (tarieven 2008). Een volledige zwart-witpagina in Fysiopraxis kost € 1.978,- en de toeslag voor full color is € 1.200,-. Een volledige pagina in Vastgoed Magazine kost € 1.974,- (zwart-wit). 

Tips

☞ Probeer uw advertentie te koppelen aan een bedrijfsreportage of aan een redactioneel artikel over uw producten. Geef hiervoor zelf de nodige informatie. Als u bijvoorbeeld een nieuw proces heeft ontwikkeld om bodemverontreiniging tegen te gaan, zal men daar ook graag redactioneel op ingaan.

☞ Informeer vooraf bij uw doelgroep welke vakbladen zij periodiek ontvangen en ook daadwerkelijk lezen.

☞ Maak uw advertentie informatief en gespecialiseerd. De lezer is immers op zoek naar professionele informatie en nieuwigheden.

☞ Zorg dat u uw USP (Unique Selling Point, oftewel uw ‘unieke productvoordeel’) duidelijk communiceert. De lezer ziet dan waarom uw product uniek is en waarom hij voor ú moet kiezen. Uw concurrenten adverteren immers ook in de betreffende vakbladen.

☞ Maak onderscheid tussen puur technische en meer algemene vakbladen. In een technisch vakblad kunt u meer gedetailleerde productadvertenties plaatsen. Een algemeen vakblad kunt u beter gebruiken voor uw naamsbekendheid door alleen een korte omschrijving van uw specialiteit te plaatsen.

☞ Adverteren in vakbladen is wat te vergelijken met adverteren in publiekstijdschriften

☞ Lees ook "Reclame maken in dagbladen" - "Samen reclame maken" en "Reclamebegrippen op een rijtje"

Conclusie

Adverteer in vakbladen als u wilt segmenteren naar bepaalde businessdoelgroepen. Uw advertenties zijn in deze bladen goed te combineren met redactionele artikelen.

Van dit artikel is een bijbehorende update verschenen van december 2017.

 

© Indicator