Direct marketing of datadrive marketing

Direct marketing

Data driven marketing

Er worden data (namen, adressen, e.d.) van de doelgroep verzameld en deze worden geanalyseerd. Vervolgens wordt de doelgroep of een deel van de doelgroep benaderd met marketing activiteiten.

Voorbeelden

De meest voorkomende directmarketingmedia zijn:

  • direct mail (een op naam en adres of alleen op adres gestelde commerciële boodschap die per post wordt bezorgd);
  • direct non mail (ongeadresseerd drukwerk dat huis-aan-huis wordt verspreid);
  • telefonische verkoop; en
  • interactieve communicatiemedia zoals internet en e-mail.

De DDMA

De DDMA (voorheen de branchevereniging voor dialoogmarketing, tegenwoordig de Data Driven Marketing Association, de branchevereniging voor data driven marketing) vertegenwoordigt in Nederland de aangesloten leden die actief zijn op het gebied van direct markering (https://ddma.nl ).

Individuele afstemming

Het unieke van data driven marketingcommunicatie is dat er persoonlijke gegevens van bestaande en potentiële klanten gebruikt worden. Hierdoor kan de communicatie volledig op de doelgroep en zelfs op indi¬viduele klanten worden afgestemd.
Door goede data driven marketingcommunicatie en de re¬¬gistratie ¬hiervan kan een bedrijf een database opbouwen met relevante (potentiële) klantgegevens waardoor zij haar dienstverlening steeds meer kan verbeteren en toespitsen op de klant.

Opbouw data driven relatie

De meest gebruikelijke opbouw van een data driven marketingrelatie bestaat uit de hiernavolgende 5 fasen.

1. Registratie of aankoop NAW
Allereerst verzamelt of koopt de direct ¬marketeer namen en adressen van klanten en/of prospects.

2. Propositie/aanbod
Vervolgens doet men de klant een aanbod middels direct mail, e-mail of telefonische verkoop.

3. Transactie/aankoop
In een aantal gevallen volgt uit het gedane aanbod een transactie oftewel een aankoop.

4. Fulfilment/levering
Daarna wordt het product thuisbezorgd of de dienst wordt geleverd. Dit heet fulfilment.

5. Relatiebeheer en -onderhoud
Tot slot zal men proberen de relatie met de klant vast te houden om zo nieuwe trans¬acties te kunnen genereren.

Uitbesteding data driven marketingactiviteiten

Onderdelen van het data driven marketing proces kunnen worden uitbesteed aan specialisten.

Data driven marketingadviesbureaus. Deze bureaus kunnen u adviseren en begeleiden als u een data driven marketingactie wilt opzetten. U vindt bedrijven in uw omgeving door te googelen naar ‘direct mail’, ‘direct marketing adviesbureaus’ of data driven marketingbureaus. Of zoek een bedrijf op de website van de VEA (Vereniging van Communicatie Adviesbureaus - kies voor ‘VEA-leden’.

Adressenleveranciers. Adressen kunnen worden gekocht bij adressenleveranciers (listbrokers). De Kamer van Koophandel levert adresgegevens van beroepsgroepen en bedrijven in allerlei branches.

Adressenkopen of huren

Adressen zijn ook te koop of te huur voor eenmalig gebruik bij o.a.:

Bel-me-niet-register

Vanaf 1 oktober 2009 is het wettelijke bel-me-niet register in werking getreden. Hiermee zijn specifieke regels rond het gebruik van telefoonnummers van consumenten, eenmanszaken en Vof’s veranderd. Deze regels kan men nalezen op de site onder de rubriek ‘Veelgestelde vragen’, kies voor ‘Wet- en regelgeving’. Men dient er als afnemer van een adressenbestand ook zelf zorg voor te dragen dat de geleverde adressenbestanden worden ontdubbeld met het bel-me-niet-register.

Wetteksten en een handboek telemarketing vindt u op de website van de DDMA.

Telecommunicatiewet

In artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet is o.a. het toestemmingsvereiste (opt-in) bij e-mail en de mogelijkheid van een opt-out in iedere e-mail geregeld. Op de website van de DDMA vindt u de wettekst, een code voor het bedrijfsleven en een checklist.

Verzendbedrijven

Mailings kunnen ook worden bezorgd door bedrijven die gespecialiseerd zijn in de personalisatie van mailings, postverzending en postsortering zoals Post NL Andere verzendbedrijven zijn o.a.:

Fulfilmentbedrijven

Voor de levering van de bestelde producten kan een beroep worden gedaan op fulfilmentbedrijven die gespecialiseerd zijn in het sorteren, verpakken en verzenden van de goederen. Hier kan men ook vaak terecht voor de volledige verwerking van direct mail. Voorbeelden zijn: