De Nederlandse reclamecode voor elke onderneming?

Algemeen: mkb-reclame

Wat is de Nederlandse Reclame Code?

De Nederlandse Reclame Code bevat regels waar reclame-uitingen aan moeten voldoen. De Code bestaat uit twee delen: een algemeen en een bijzonder deel. Het algemene deel bevat regels waaraan álle reclame-uitingen voldoen, dus ook de reclame van kleine adverteerders. De bijzondere regels gelden voor reclame voor specifieke producten en diensten, zoals alcohol en tabak.

De definitie van reclame

In de Code wordt onder reclame verstaan:

‘Iedere openbare en/of systematische directe of indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder, al dan niet met hulp van derden’.

Vormen van reclame zijn bijvoorbeeld telemarketing, verpakkingen en etiketten, advertenties en direct marketing. De Code wordt opgesteld door de Stichting Reclame Code. 

Reclame Code: is dat wetgeving?

Er is middels de Reclame Code gekozen voor zelfregulering en dat is een vorm van ‘soft law’. Het is dus géén wetgeving, alhoewel in het bijzondere deel van de Code wel verwezen kan worden naar wetgeving.

Moet u zich daar dan aan houden?

Zelfregulering is een systeem waarbinnen álle adverteerders zélf verantwoordelijkheid nemen om te voldoen aan de regels die de Reclame Code stelt. Oók kleine adverteerders dus. Als een (kleine) adverteerder de Code niet naleeft, kan hierover geklaagd worden bij de Reclame Code Commissie en hoger beroep is mogelijk bij het College van Beroep. Er kunnen vervolgens boetes worden uitgedeeld.

Belangrijkste regels het algemene deel

De complete reclamecode is terug te vinden op de betreffende website. De belangrijkste regels zijn:

  • Reclame dient in overeenstemming te zijn met wet, waarheid, goede smaak en fatsoen.
  • Reclame mag niet in strijd zijn met het algemeen belang, de openbare orde of goede zeden.
  • Reclame mag niet kwetsend zijn en geen bedreiging inhouden voor geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.

     

Het allerbelangrijkst. De regel die als belangrijkste wordt beschouwd is dat reclame niet oneerlijk mag zijn. Reclame is oneerlijk als zij in strijd is met de vereisten van professionele toewijding en dat zij het (economische) gedrag van de gemiddelde consument niet mogen of kunnen verstoren. Misleidende en agressieve reclame zijn sowieso ‘oneerlijk’.

Bijzondere regels

Zoals gezegd bestaan er ook allerlei bijzondere regels. Bijvoorbeeld voor tabak, alcohol, personenauto’s en reizen. Maar ook voor brievenbusreclame, telemarketing, enz. Check altijd of uw reclamecampagne(s) onder een van de deze regels vallen.

Handige links

Nederlandse Reclame Code

 

Overig

 

De Nederlandse Reclame Code is gebaseerd op zelfregulering en wordt gezien als ‘soft law’. Er kan in de code naar de wet verwezen worden, maar adverteerders (ook kleine) dienen zich sowieso aan zowel het algemene als bijzondere deel van de code te houden. 

 

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay