De opening, openingszin van de offerte

Offertewegwijzer

67% van alle  klanten vraagt twee of drie offertes aan. Je wilt dus dat jouw offerte er goed uitspringt. Dat begint met de opening, de openingszin van de offerte. Die eerste indruk is van groot belang.


De eerste indruk

De eerste indruk die een potentiële klant van je heeft, is uitermate belangrijk. Die indruk zal voor een groot deel de rest van het (verkoop)-gesprek bepalen. Is die indruk niet goed, dan moet jij alle zeilen bijzetten om het gesprek nog de goede kant op te sturen. Dat geldt voor offertes precies hetzelfde. De opening van de offerte moet goed zijn om een goede eerste indruk te krijgen.

Het belang van de openingszin van de offerte

Is de opening niet in orde, dan leest de klant de offerte al veel kritischer. Hij zal op veel meer slakken zout leggen. Het gevoel dat de klant bij het lezen van de opening krijgt, moet daarom meteen goed zijn. Hij zal vervolgens de offerte scannen, sommige delen lezen, beoordelen en weer verder bekijken. Vanwege dit beslissingsproces  publiceren wij vaak schrijftips.

Hoe het zeker niet moet

Onderstaande voorbeelden zijn niet alleen niet-klantgericht, maar ze zijn bovendien oubollig en clichématig. Het zijn standaardzinnen waarmee u totaal géén goede eerste indruk maakt.

  • “Refererend aan ons plezierig onderhoud van …., zijn wij zeer verheugd deze offerte te mogen uitbrengen.”
  • “Naar aanleiding van prettig gesprek van …, hebben wij het genoegen onderstaande offerte uit te brengen.”
  • “In aansluiting op ons vruchtbaar gesprek van …, …”.

Gebruik de woorden van de klant!

Door de opening van de offerte te beginnen met de woorden van de klant, toon je aan:

  • dat de klant voorop staat en het belangrijkste is; en
  • dat je goed geluisterd hebt.

Je maakt bovendien een betere indruk dat al die andere ondernemers die nog steeds met die lelijke, oubollige standaardzinnen hun offerte beginnen. Het is tevens een manier om meteen tot de kern van de zaak te komen. Tip. Noteer tijdens het (telefoon)-gesprek letterlijk wat de klant belangrijk vindt. Met die woorden kun je dan je offerte beginnen. Herhaal dus die kernzin van de klant.

Voorbeelden van openingszinnen

Enkele voorbeelden van goede openingszinnen zijn de volgende:

  • “Onze gasten mogen niets te kort komen en niet te lang op hun drankje wachten.” Dat zei u tijdens ons plezierig gesprek van …
  • “De verbouwing moet voor de kerstdagen klaar zijn”, was een van de belangrijkste criteria die tijdens ons prettig gesprek van … noemde.
  • “Mijn klanten mogen geen hinder ondervinden van het plaatsen van de rolluiken” was een van uw uitspraken.

Met een klantgerichte openingszin onderscheid u zich van veel concurrenten. U krijgt met een goede eerste indruk meteen positieve aandacht van de potentiële klant en de kans op een order of opdracht is een stuk groter.