Foto’s van mensen doen verkopen. Wat moet u regelen?

Online reclame maken

Win het vertrouwen

Mensen doen het liefst zaken met mensen. Daarom is het slim om potentiele klanten die uw website bezoeken snel duidelijk te maken wie er achter de website steekt. Zo wint u vertrouwen. Dat kunt u doen door te laten zien wie u bent.

Een smoelenboek. Plaats op de ‘over ons’-pagina foto’s van u zelf en van uw team. Heeft u veel medewerkers, dan volstaan de foto’s van hen, waarmee een klant regelmatig contact heeft. Ook een groepsfoto met lachende medewerkers roept snel vertrouwen op. Zij hebben plezier in hun werk en het beste met de klant voor ...

We hebben een perfect product!

Foto’s van mensen die met veel plezier uw product gebruiken, demonstreren als het ware dat het product eenvoudig en met veel plezier te gebruiken is. U kunt hier modellen voor inzetten, maar ook eigen personeel én nog beter: bestaande klanten.

Twee tips:

  1. Alt-tag. Voorzie elke afbeelding van een alt tag (vraag uw webbouwer). Zo’n ‘titel’ is goed voor de Google zoekresultaten én het is meteen duidelijk voor de klant waarover het gaat.
  2. Testimonials. Zet onder of bij de foto van een klant zijn testimonial. Dat is een citaat waarin de klant aangeeft waarom hij zo tevreden over u of uw product is.

Stuur uw klant over uw webpagina

Iemand bezoekt uw webpagina en gunt zich zelf slechts enkele seconden om te vinden wat hij zoekt. U moet hem dus zo goed mogelijk sturen. En dat kan met foto’s van gezichten.

Zet in een foto een object naast een mens en we kijken eerst naar de mens en daarna naar het object. Zet meerdere mensen naast elkaar en we kijken eerst naar het meest opvallende gezicht. En beeld alleen een gezicht af en we kijken het eerst naar de ogen.

Gebruik foto’s van mensen die glimlachen en waarvan de ogen goed zichtbaar zijn. De blik van de ogen moet dan gericht zijn op punten die voor u van belang zijn. Zoals een bestelknop, een formulier of een hyperlink.

Maar… let op het portretrecht!

Als u een foto neemt van mensen dan is daar het portretrecht op van toepassing. Om uw foto op uw website te gebruiken zoals bovenstaand beschreven, zult u aan de ‘geportretteerde’ toestemming moeten vragen. Dat geldt zowel voor medewerkers als voor uw klanten. Dat legt u het beste schriftelijk vast. Daar hoeft geen contract voor worden opgesteld, maar u kunt het wel opnemen in uw personeelsreglement of via e-mail aan uw klant bevestigen.

Professionele fotograaf of model?

Als een professionele fotograaf de foto’s maakt, geldt het ‘auteursrecht’. De fotograaf is als auteur de eigenaar van de foto en u heeft toestemming nodig om de foto te gebruiken en daar moet u voor betalen.

Spreek met de fotograaf dus goed af:

  • wat het tarief is dat u moet betale
  • wat u met de foto wel (en niet) mag. Mag u bijv. de foto nog een keer gebruiken voor een folder?;
  • dat de fotograaf de foto niet voor derden gaat gebruiken;
  • of zijn/haar naam onder de foto moet.

 

Model inhuren?

Als u een professioneel model inhuurt, telt impliciete toestemming. Het is voor die persoon namelijk duidelijk dat de opnames voor commercieel gebruik zijn. Toch kunt u beter gedoe voorkomen en schriftelijke toestemming regelen.

Gebruik foto’s van lachende medewerkers die plezier in hun werk hebben en van lachende klanten die tevreden uw product gebruiken. Spreek wel met iedereen, ook met de fotograaf, goed af hoe u de foto’s gaat gebruiken.

Afbeelding van 22612 via Pixabay