Offerte maken - Hoe lang mag mijn offerte zijn?

Offertewegwijzer

De gouden regel

Een gouden regel is dat een brief (lees ook: offerte) net zo lang mag zijn, als dat hij blijft boeien. De lezer (klant) moet geboeid blijven door jouw tekst en hij moet dus jouw brief/offerte willen (blijven) lezen. Daarom is het slim om de belangrijkste elementen, de hoofdzaken, in een begeleidende brief samen te vatten. Een ook nu rijst dan de vraag: hoe lang mag dan de begeleidende brief zijn?

Realiseer je het volgende

Realiseer je bij een offerte maken het volgende:

 • Hoe langer de offerte, hoe moeilijker voor de klant om het overzicht te behouden.
 • De lengte hangt sterk af van de aard van je product of van de omvang van je dienst.
 • Je wilt je klant aan de hand nemen en door de offerte leiden.
 • Je wilt dat de klant je offerte doorneemt, begrijpt en dat zijn aandacht uitgaat naar die zaken waar het echt om draait.

 

Hanteer deze uitgangspunten

 • Zet de hoofdzaken in de begeleidende brief.
 • Zet alle achtergrondinformatie in de bijlagen.
 • Vermeld in de brief in klantgerichte taal de aanleiding van je offerte, de behoefte van de klant en in hoofdlijnen jouw voorstel, cq. aanbod.
 • In de bijlagen neem je alle details op t.a.v. je product/dienst, de tijdsplanning, de voorwaarden, enz.
 • Een grote offerte: ca. 10 pagina’s.
 • Een middelgrote offerte: ca. 3 – 4 pagina’s.
 • Kleine offerte: ca. 1 – 2 pagina’s.

 

Download de checklist 'Hoe lang mag mijn offerte zijn'.