MVO, duurzaamheidsclaims en reclame maken

Algemeen: mkb-reclame

Wat is MVO?

Kort gezegd: u bent maatschappelijk verantwoord bezig als u bewust toegevoegde waarde levert aan mensen, de planeet en aan uw winst. De drie p’s, triple p: People, Planet, Profit. U bent dan dus zo goed mogelijk bezig met mensen, het milieu, enz.

Wat moet u ermee?

Vooralsnog moet u niets. Behalve als u grote klanten heeft die u hiernaar gaan vragen. Beursgenoteerde en bedrijven met meer dan 250 werknemers moeten vanaf 2024 namelijk verslag uitbrengen over hun duurzaamheidsbeleid én prestaties. Dat wordt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) genoemd. Als toeleverancier kan men daarom u vragen gaan stellen wat u aan MVO doet.

Levert u aan dit soort grote bedrijven, begin dan sowieso met het in kaart brengen wat u aan duurzaamheid doet.

Het is wel slim. Volgens onderzoek verwachten de meeste mensen dat u aan MVO doet. 67% vindt het duurzaamheidsbeleid van bedrijven onduidelijk, maar 77% vindt dit wel heel belangrijk vindt.

Aan de slag

Grote kans dat u allang maatschappelijk verantwoord bezig bent. Wilt u dit gestructureerd aanpakken, dan wordt er best wel wat hulp geboden. Zo heeft de overheid MVO Nederland opgericht; een stichting die de transitie naar een duurzame economie stimuleert en bedrijven hierin ondersteunt. Op de website vindt u o.a. diverse stappenplannen (https://bit.ly/3T9rBPs) en allerlei tools (https://bit.ly/3TqsDa9). Zo zijn er bijvoorbeeld de MVO Risico Checker en de MVO Start-test

Vertel het, laat het weten

Vertel uw klanten en andere relaties hoe duurzaam u bezig bent. Doe dat op uw website en in uw brochure en folders. Maar let op, want 52% van de mensen vindt de beloftes over de duurzaamheid van een product vaak ongeloofwaardig.

Voorkom dat u zich beter voordoet dan de werkelijkheid (greenwashing). Overdrijf dus niet, wees transparant en hanteer de vijf duurzaamheidsclaims van de ACM.

De vijf duurzaamheidsprincipes van de ACM

1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel uw producten hebben. Let op dat u de consument niet (onbewust) misleid.

2. Onderbouw uw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel. U moet uw claims kunnen onderbouwen.

3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn en mogen de consument niet verwarren. Vraag u af of u dat in uw communicatie überhaupt wel wilt.

4, Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf.

5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend. Wilt u met een MVO-keurmerk laten zien waar u staat? Kies dan een geloofwaardig en breed gedragen keurmerk dat past binnen uw branche. Check de MVO Keurmerkenwijzer.

Download de Leidraad duurzaamheidsclaims (ACM)

U ontkomt er bijna niet meer aan om klanten en relaties te vertellen wat u aan duurzaamheid en MVO doet. Pas echter op voor greenwashing en hanteer voor uw communicatie de vijf duurzaamheidsprincipes van de ACM.

 


Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay