Ook hier kunt u reclame maken: toiletreclame

Media

Toiletreclame

Iedereen gaat in een uitgaansgelegenheid wel een keer naar het toilet. Onderzoek wijst uit dat iemand gemiddeld 48 seconden op het toilet doorbrengt. Als u dus vlak voor zijn of haar neus adverteert, biedt dit u de gelegenheid om uw advertentie minimaal een halve minuut lang onder de onverdeelde aandacht te brengen van de toiletbezoeker.

We hebben het hier over het affichagenetwerk in de toiletten van horecagelegenheden (van cafés tot discotheken). 74% van de toiletbezoekers blijkt reclame op het toilet een welkome afwisseling te vinden. Men heeft toch niets anders om naar te kijken. Dus krijgt uw boodschap even de volledige aandacht. Ook kwam uit onderzoek naar voren dat mensen toiletreclame niet ervaren als storend of als een afbreuk aan het imago van de adverteerder.

Lees ook het artikel "Creatieve toiletreclame - 10 tips".

Segmenteren

Toiletreclame kan op verschillende locaties en manieren worden toegepast. U kunt uw advertenties plaatsen in allerlei soorten horecagelegenheden, op scholen, vliegvelden of sport- en evenementencomplexen. U kunt adverteren middels posters in wissellijsten op A3- of A4-formaat bij de wasbakken, maar ook boven urinoirs en in de damestoilethokjes op de deur. De posters hangen op ooghoogte en de toiletbezoeker kan er dus niet omheen.

Met toiletreclame kunt u segmenteren op:

  • geografie: u kunt landelijk, regionaal of lokaal adverteren;
  • leeftijd: iedere uitgaansgelegenheid trekt een eigen publiek;
  • geslacht: u kunt uw advertentie plaatsen in een heren- of damestoilet;
  • interesse: een poster met een sportief product kunt u bijvoorbeeld
    laten plaatsen in de toiletten van een sportcomplex.

De belangrijkste aanbieder is Altermedia.

Voordelen

Aandacht. Uw reclameboodschap krijgt veel aandacht door de lange kijkduur en de onverdeelde aandacht die eraan gegeven wordt op het toilet.

Bereik. Toiletreclame heeft een groot bereik bij actieve (outgoing) jongeren tussen 13 en 49 jaar.

Dekking. Er is inmiddels een goed onderhouden netwerk ontstaan waardoor u een landelijke dekking kunt realiseren. Maar u kunt ook kiezen voor lokale en regionale inzet.

Segmentatie. U kunt de juiste doelgroep selecteren op basis van leeftijd, geografie, interesses en zelfs geslacht (dames- of herentoilet). Het gescheiden te werk kunnen gaan (boodschap richten op specifiek mannen of vrouwen) is redelijk uniek.

Nadelen

Bereik. Er wordt geen bereik gerealiseerd bij niet-actieve jongeren en ouderen.

Kosten. Dit medium brengt een relatief hoge kostprijs met zich mee.

Imago. Uw reclame hangt wel in het toilet, dus dit kan best een humoristische link veroorzaken.

Bereik

Er zijn geen concrete, onderzochte bereikgegevens beschikbaar. Het aantal contactmomenten is alleen maar bij benadering per campagne in te schatten en hangt ook af van andere factoren die het bezoek aan cafés, restaurants en bioscopen beïnvloeden.

Kostprijs

Bij Altermedia kunt u een landelijke campagne (maximum) met 800 locaties inzetten vanaf € 57.600,- voor 2 weken. Als u kiest voor lichte stedelijke dekking (light) met 200 locaties variëren de kosten tussen € 15.750,- (2 weken) en € 29.925,- (4 weken). De productiekosten komen daar nog bij en variëren tussen de € 550,- en de € 900,- afhankelijk van het aantal uitingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Tips

☞ Vraag bij uw leverancier altijd naar het aantal contactmomenten per actie of naar een inschatting daarvan. Hiermee kunt u de kosten per contact berekenen en wordt het vergelijken met andere media voor u makkelijker.

☞ Gezien de wat eigenaardige plaats van adverteren, scoren campagnes met een vleugje humor het best.

Conclusie

Adverteren in het toilet bezorgt u veel aandacht bij met name de actieve jongeren in de leeftijdcategorie van 15 tot 39 jaar. Een bijzonder gegeven is dat u op geslacht kunt segmenteren.

 

© Indicator