Verkooptip 101 - Veranderende koopargumenten

Persoonlijke verkoop

Als goed verkoper bent u vanzelfsprekend op de hoogte van de koopmotieven van uw klanten. Let echter goed op, want die koopmotieven kunnen regelmatig veranderen.


Controleer daarom voortdurend bij elke afnemer of de motieven om aankopen te doen nog gelijk zijn en beantwoord daarbij de vragen uit dit artikel.

  1. Marktveraderingen
  2. Situatie van klanten
  3. Besluitvormers

 

1. Marktveranderingen

Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er gaande en op wat voor manier hebben uw klanten daarmee te maken? Hoe staat het met de afnemers van uw klanten? Treden in hun klantenkring veranderingen op? 

2. Situatie van de klanten

Hebben uw klanten nieuwe markten betreden? Maken zij gebruik van nieuwe methoden en toepassingsmogelijkheden, zijn hun doelstellingen, lifestyles veranderd? 

3. Besluitvormers

Zijn er plotseling andere personen binnen het bedrijf die besluiten nemen? Wat zit daarachter? Welke prioriteiten stellen de nieuwe besluitvormers? Waar hechten zij waarde aan?