Wat is de Nederlandse reclamecode

Algemeen: mkb-reclame

Wat speelde er?

Een leverancier van homeopathische middelen plaatste in een tijdschrift in een rubriek over kruiden, met regelmaat artikeltjes over allerlei kruiden crèmes. Een lezer vond dit sluikreclame en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie (RCC). Het verweer was dat het een redactioneel artikel betrof, maar de RCC gaf de lezer toch gelijk.

Elke onderneming maakt op een of andere wijze reclame. Om nieuwe klanten te werven of om de omzet omhoog te jagen. Een beetje stoute reclame, op het randje dus, is weliswaar effectief, maar hoe weet u of het is toegestaan?

De Reclame Code Commissie

De RCC houdt in de gaten of zich als reclamemaker wel aan de regels houdt. En die regels zijn opgenomen in de Nederlandse Reclame Code (RC). Die RC bestaat uit twee delen.

1. De algemene regels. Hierin staan algemene regels die voor iedereen gelden. Er staat o.a. in dat:

  • het duidelijk moet zijn dat het reclame betreft. In het bovenstaand voorbeeld was het dat dus niet. Wilt u een artikel plaatsen in bijv. een weekblad, zet er dan subtiel – advertorial – boven. Een samenvoeging van ‘ad’ (advertentie) en ‘editorial’ (redactioneel);
  • uw reclame niet misleidend mag zijn;
  • uw reclame eerlijk moet zijn;
  • uw reclame niet agressief is;
  • enz.

 

2. Het bijzondere deel. Hierin staan regels die zijn opgenomen op verzoek van een speciale groep, vaak een brancheorganisatie. Denk aan bijv.:

 

Waar moet u zich aan houden?

De algemene regels gelden voor iedere adverteerder. Op het moment dat een bijzondere code in NRC wordt opgenomen, is die algemeen verbindend. Behoort u tot die bijzondere groep van adverteerders, dan moet u zich ook die betreffende code houden. Oftewel: als u tot de reikwijdte van de code hoort, is die ook voor u van toepassing.

En nu? Urenlang alle codes bestuderen?

Dat is niet nodig. Scant u eens rustig door het algemene deel van de code en pik er uit wat voor u van toepassing is. Dat geldt ook voor de bijzondere codes.

U werkt met een reclamebureau? Dan mag u verwachten dat zij weten wat wel en niet is toegestaan. Leg in de overeenkomst (opdrachtbevestiging) met uw reclamebureau, internetbureau, social mediabureau, enz. vast, dat alle reclame-uitingen die zij bedenken voldoen aan de regels van de RCC.

U bent doe-het-zelver? In geval van een min of meer standaard advertentie in een dagblad hoeft u zich meestal niet zo heel druk te maken. Twijfelt u echter of wilt u meer zekerheid, check uw reclameplannen dan op de volgende websites:

  • Check de Reclame Code. Via een makkelijk vraag en antwoordensysteem wordt u enkele stappen geholpen met uw check. U kunt er ook vragen stellen.
  • Check het bij SRC. Als u jaarlijks financieel bijdraagt aan de RCC, kunt u hier copy naar toe sturen om te laten checken.

 

Zet boven een artikel in krant of tijdschrift ‘Advertorial’ als u reclame wilt maken. Of uw reclame-uiting aan de Nederlandse Reclame Code voldoet, kunt u checken op de website ‘Check de Reclame Code’.