Blurring in de horeca, wat te doen?

Algemeen: mkb-reclame - Verkoopacties en promoties

Wat doet u als úw buurman, die boeken verkoopt, plotseling koffie gaat schenken en plannen heeft om broodjes erbij te gaan verkopen? 


Blurring is niet echt nieuw

Blurring is de term voor branchevervaging. Dat is natuurlijk niet echt nieuw. 25 jaar geleden verkoch-ten benzinestations brandstof, smeermiddelen en ruitensproeistof. En we weten allemaal wat er nu verkocht wordt. Sommige benzinestations verdienen meer aan hun shopverkopen dan aan brandstof. Ook restaurants in warenhuizen zijn niet echt nieuw. Denk maar aan V&D, de HEMA en Ikea. Ook de supermarktketens worden actief: Jumbo die La Place overneemt. 

Blurring bij u in de straat

Maar wat nu als er bij u in de straat “geblurd” gaat worden? De kaaswinkel die proeverijtjes gaat houden en daar wat wijn bij schenkt, de kantoorboek-handel die achter in zijn winkel een koffiecorner begint en het Italiaanse winkeltje dat pizzapunten en lasagne voor directe consumptie gaat verkopen. Eerst kleinschalig vier tafeltjes binnen en vervolgens twee tafels buiten. Het wordt van kwaad tot erger. Maar wat doet u er aan?

U bent niet blij, wat moet u nu?

De kat uit de boom kijken. U kunt natuurlijk eerst even de kat uit de boom kijken. Als uw buurman een automaatje met matige koffie in zijn winkel plaatst, loopt het misschien allemaal niet zo’n vaart. Neemt het grotere vormen aan, stel u zelf dan eerst de vol-gende vraag.

Kost het u klanten? Vraag u zelf af of de nieuwe activiteiten van uw buurman u ook echt pijn doen. Kost het u echt klanten en omzet?

Laat u niet verleiden om kwaad naar de buurman te stappen, alleen omdat u ervan baalt en toch ook geen boeken gaat verkopen. Want als u actie onderneemt, kunt u de relatie met uw buurman wel eens op het spel zetten. En bij een gering omzetverlies is dat het misschien helemaal niet waard ...

 

Welke actie kunt u ondernemen?

Ga eerst in overleg. Eerst praten is altijd het beste. Wijs uw buurman op de negatieve gevolgen voor u en op het feit dat u deze omzet echt niet wilt missen. 

Check de regels. Als u niet tot overeenstemming komt, moet u de regels checken waar uw buurman zich aan te houden heeft. 

•  Welke bestemming zit er op het pand? Als dat detailhandel is, check dan ook welke definitie daarvan in het bestemmingsplan staat. Vaak is horeca niet toegestaan (het ter plaatse nuttigen van drank en etenswaren). Soms mag ‘ondergeschikte horeca’ wel. U moet dan nagaan of er gemeentebeleid is gemaakt waarin is opge-nomen wat ‘ondergeschikt’ dan betekent. Ook kan er sprake zijn van een gemengde bestem-ming: detailhandel én horeca.

  Omgevingsvergunning aangevraagd? Via een omgevingsvergunning kan uw buurman toestemming vragen om van het bestemmingsplan af te wijken. Voor een zgn. kruimelgeval kan snel vergunning worden verleend. U moet snel reageren en binnen zes weken een zienswijze indienen.

•  Drank- en Horecawet. Enkele maanden gele-den verbood de rechter een boekhandel in Zwolle om flessen wijn te verkopen en de gemeente kreeg een reprimande omdat men de Drank- en Horecawet niet handhaafde. 

•  De Winkeltijdenwet. Blijft uw buurman plotseling langer open? Dan voldoet hij misschien niet aan de winkeltijdenwet.

•  De Algemene Plaatselijke Verordening. Het kan zeker geen kwaad om de APV van uw ge-meente er op na te lezen. De kans bestaat dat er regels zijn waar uw buurman zich niet aan houdt. Denk bijv. aan reclame- en/of terrasregels. Vraag de gemeente om te handhavenVoldoet naar uw mening de “blurrende” ondernemer niet aan het bestemmingsplan, de Drank- en Horecawet, de Winkeltijdenwet en/of de APV, neem dan contact op met de ambtelijke organisatie van de ge-meente om het probleem voor te leggen en u zo volledig mogelijk te laten informeren. Bent u er dan echt van overtuigd dat de ondernemer in kwestie in overtreding is en de ambtelijke organisatie van de gemeente niet bereid is actie te ondernemen, kunt u een brief sturen naar college van B&W met een verzoek tot handhaving. Stel de “blurrende” ondernemer op de hoogte van de acties die u gaat ondernemen.

 


 
Ga altijd eerst in overleg als een ondernemer 'onterecht' horeca-activiteiten ontplooit. Check eventueel de regels in bestemmingsplan, de Drank- en Hore-cawet en APV en verlang dan van de gemeente dat zij gaat handhaven.

 

 


Afbeelding van Free-Photos via Pixabay