De offerte laten ondertekenen - is dat nodig?

Offertewegwijzer

We kregen de vraag of de offerte alleen onderaan op de laatste pagina moet worden getekend of op alle pagina’s. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: laten ondertekenen is helemaal niet verplicht; wel slim. Hoe zit dat?

De offerte is een schriftelijk aanbod

Als de klant daar ja tegen zegt, is er sprake van een overeenkomst. Oók als hij dat mondeling doet. Ondertekenen is dus geen noodzaak, maar … wel slim. Want als onenigheid ontstaat, staat u sterker met een ondertekende offerte. Betreft het een complexe offerte en is er veel geld mee gemoeid, dan is het slim om álle pagina’s te laten paraferen.

Heeft u geen offerte uitgebracht en wel een positiefverkoopgesprek gehad? Stuur dan een gesprekbevestiging waarin u vermeld wat er is afgesproken. En uiteraard vraagt u een exemplaar ondertekend retour.

Vergeet dit niet

Stuur bij uw offerte en/of schriftelijke bevestiging ook altijd uw algemene voorwaarden mee en verwijs in uw offerte/bevestiging hiernaar. Zo worden úw voorwaarden onderdeel een onderdeel van uw overeenkomst.  Meer lezen over een juridisch veilige offerte? Dat kan!

Als de klant mondeling ‘ja’ tegen uw offerte zegt, is er sprake van een overeenkomst. Ondertekenen is geen noodzaak, maar wel in slim in gevel er onenigheid over de afgesproken zaken ontstaat.