Economische informatie

Algemeen: mkb-reclame

De onderneming maakt plannen

Stilstand is achteruitgang wordt wel eens gezegd. Daarom denken de meeste ondernemingen na over de toekomst van de onderneming. Wat zijn de bedreigingen, wat zijn de mogelijkheden, waar liggen kansen. Vaak wordt ook het (oude) Ansoff-model hiervoor gebruikt:

  Bestaand product Nieuw product
Bestaande markt Marktpenetratie Productontwikkeling
Nieuwe markt Marktontwikkeling Diversificatie

 

Afhankelijk van de plannen waarover nagedacht wordt, zult u op zoek moeten naar marktcijfers. Belangrijke keuzes en investeringen kunnen ervan afhangen. Gelukkig biedt internet tegenwoordig uitkomst.

Internet helpt

Op internet is veel informatie te vinden. De kunst is de juiste, betrouwbare informatie te vinden. Wij hebben voor u een aantal betrouwbare bronnen op een rijtje gezet en deze ingedeeld in algemene economische ontwikkelingen, verwachtingen, branche-informatie en landeninformatie (export).

Economische ontwikkelingen. Voor algemene cijfers kunt u uiteraard bij het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) terecht. StatLine is een gratis database-tool van het CBS waarin u kunt zoeken op trefwoord. U kunt er zelf tabellen en grafieken maken. Er is een duidelijke instructiefilm en zelfs een e-learningmodule beschikbaar.

Toekomstverwachtingen Nederland. De ontwikkelingen in Nederland zijn sterk afhankelijk van de plannen van de overheid. Deze plannen (Prinsjesdag) worden doorgerekend door het Centraal Planbureau (CPB). U kunt hier ook terecht voor een Wereldhandelsmonitor en de Macro Economische Verkenning (MEV). De Nederlandse Bank (DNB) maakt het rapport Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten en publiceert ook over zaken als inflatie, woningmarkt, arbeidsmarkt en de actuele stand van de economie.

Nieuwe markten

Zijn er plannen om met bestaande of nieuwe producten in nieuwe markten actief te worden? Dan kunnen onderstaande bronnen van dienst zijn. Voor branche-informatie kunt u uiteraard bij brancheorganisaties terecht. Ook banken bieden nuttige informatie, zoals Cijfers & Trends van de Rabobank (17 branches) en Sectoren & Trends van ABN AMRO (12 branches). Zijn er plannen om in een nieuwe woonplaats of regio iets te beginnen? De Kamer van Koophandel heeft de KvK-bedrijventeller en het CBS heeft het Dashboard Regionaal Economische Kengetallen.

Export

Als er exportplannen zijn, dan wilt u wellicht weten hoe de zaken in een bepaald land er voor staan. De Kamer van Koophandel heeft daar de KVK Nieuwe Markten tool voor ontwikkeld. Per land worden er acht indicatoren vermeld (aantal inwoners, bruto nationaalproduct, inflatie, werkeloosheid, enz.). Aan deze indicatoren kunnen in de tool wegingsfactoren worden toegekend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handige, gratis app met actuele landeninformatie en relevante regel- en wetgeving.

 

Voor economische ontwikkelingen kunt u goed terecht bij StatLine van het CBS en bij het Centraal Plan Bureau. Rabobank en ABN AMRO bieden rapportages per branche en RVO heeft een handige export app. Het CPB rekent de plannen van de overheid door.