Een slogan of slagzin bedenken

Algemeen: mkb-reclame

Een slogan; waar moet die aan voldoen?

Sommige slogans worden nooit meer vergeten. Denk aan: ‘Vakmanschap is meesterschap’, ‘Wij van WC-eend, adviseren WC-eend.’ en ‘Even Apeldoorn bellen’.

Goede slogans vertellen wat de belofte is ('Appelsientje, het beste onder de zon') en zijn zijn kort en eenvoudig ('Interpolis: Glashelder!').

Een goede richtlijn voor slogans is: maximaal 10 woorden en 2 regels.

Taaltips voor slogans en slagzinnen

Ritmiek. Volgens experts moet u ‘ritmiek’, oftewel ritmische zinnen gebruiken. Deze worden gemakkelijker onthouden.

Rijmende zinnen. Rijmende zinnen worden vaak gebruikt: 'Duyvis, als er een fuif is!'

Woordspelingen. Woordspelingen zoals 'Licht eens een Olifant een pootje' komen sterk over, maar moeten wel makkelijk en snel te begrijpen zijn.

Alliteraties. Een alliteratie is het gebruiken van woorden met een gelijke beginklank. 'Melk, de witte Motor' en 'Wie kaas kiest Kollumer.'

Hyperbool. Dit is een grote mate van overdrijving: 'Witte Reus, wast een berg, kost een beetje.' Maak het niet te moeilijk en gebruik geen dubbele bodems. Een slagzin moet makkelijk te snappen en goed te onthouden zijn.

Inspiratie opdoen? Dat kan!

Inspiratie opdoen kunt u op bij Superslogans en op Gratis slogans kunt u een trefwoord invoeren en u krijgt een aantal suggesties gepresenteerd. ‘Wild’ geeft bijv. Ik wil wild. Ik wil wild NU!' En: ‘Gelukkig bestaat er wild.’ De resultaten vallen ons tegen en het wil niet zeggen dat u vanzelf deze slagzinnen mag gebruiken. Misschien dat iemand anders ze al bedacht en gebruikt heeft.

Die slagzin is van mij

U heeft dé perfecte slagzin bedacht en wilt voorkomen dat anderen er een loopje mee nemen. Wat kunt u doen? 

Het Slagzinnenregister. Voor een paar honderd euro kunt u ‘uw’ slagzin laten registreren. Dat doet u bij het GVR/Slagzinnenregister. De inschrijving in het slagzinnenregister geeft geen juridisch afdwingbaar recht. Alleen door merkbescherming verkrijgt u als merkhouder een uitsluitend recht van gebruik. Uw inschrijving heeft wel een preventief karakter, want anderen kunnen uw slagzin hier terugvinden. Bovendien kunt u uw inschrijving bij de rechter als bewijs indienen.

Merkenrecht. Naast een merknaam, productnaam, handelsnaam en logo kan ook een slagzin als merk worden geregistreerd. Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) kunnen intellectuele creaties geregistreerd en beschermd worden. Deze registratie geeft u het meeste bescherming.

Auteursrecht. Heeft u zelf een slogan bedacht en geschreven, dan kan het zijn dat u er het auteursrecht op heeft. Voor auteursrecht bestaat echter geen register. Bij problemen zult u dan voor de rechter moeten aantonen dat u de eerste bent die de slagzin gebruikt heeft. Bewaar daarom altijd uw advertenties, folders, enz. Ook uw registratie bij het slagzinnenregister kan als bewijs dienen.

Dus?

Voor een lokale of regionale actie zal het vaak niet zo’n vaart lopen en kunt u al snel uw zelf verzonnen slagzin gebruiken. Zonder dat dit problemen leidt. Maar let op, want anderen kunnen het recht op een bepaalde slagzin hebben óf kunnen uw slagzin gaan mis/gebruiken.  

Registratie van uw zelf verzonnen slagzin bij het Benelux Merkenbureau geeft de meeste bescherming. Een registratie bij het Slagzinnenregister kan wel als bewijs dienen als u voor de rechter staat. Voor lokale of regionale acties zal het echter vaak niet zo’n vaart lopen.

 


Afbeelding van burrough via Pixabay