Huis-aan-huis-bladen update december 2017

Printreclame

Update Huis-aan-huisbladen (h.a.h.-bladen)

H.a.h.-bladen zijn gratis bladen die meestal wekelijks huis aan huis in de brieven¬bus worden gestopt. Ze bevatten met name regionale en lokale ¬artikelen en tevens reclame. 

Dit is een update van december 2017 van het artikel "Huis-aan-huisbladen: lekker lokaal!".

Ieder Nederlands huishouden ontvangt minimaal twee van deze bladen. Ons land kent daarmee de hoogste dichtheid van h.a.h.-bladen ter wereld. Volgens Huis-aan.huisbladen.nl bestaan er bestaan in Nederland zo’n 700 titels met een ge¬middelde oplage van 20.000 exemplaren. De totale oplage is dus ruim 14 miljoen exemplaren per week.

89% (11,9 miljoen mensen) leest weleens een h.a.h.-blad. 81% (10,9 miljoen mensen) hebben de afgelopen 12 maanden één of meer h.a.h.-bladen bekeken of ingezien (NOM/GFK januari 2016). 85% van de lezers leest HAH-kranten uitsluitend op papier, 15% ook digitaal.

Verder is nog interessant:

  • 59% van de bevolking heeft interesse in lokale onderwerpen;
  • 70% daarvan gebruikt HAH-krant als informatiebron;
  • 70% let op aanbieding van winkeliers in HAH-kranten;
  • 56% van de lezers leest ieder nummer of bijna ieder nummer;
  • HAH-kranten worden intensief gelezen: 63% van de lezers leest driekwart of meer van een nummer

Bereik

Van de Nederlandse bevolking leest 62% (8,3 miljoen mensen van 13 jaar of ouder) wekelijks een h.a.h.-blad. Met een gemiddeld nummer wordt zo’n 50% van de mannelijke en vrouwe¬lijke gezinshoofden in de uitgeef¬regio bereikt. Per huis¬houden worden gemid¬deld twee ¬gratis huis-aan-huisbladen verspreid.

Meer cijfers over het medium huis-aan-huisblad zijn te vinden op de website Huis-aan-huis-bladen.nl en in de NOM HAH-Kranten Monitor 2016 die u kunt downloaden (pdf-bestand).

NEE/NEE en JA/JA sticker 

Diverse instanties verstrekken een NEE/NEE-sticker (géén ongeadresseerd reclamemateriaal én géén huis-aan-huisbladen) of een NEE/JA-sticker (géén ongeadresseerd reclamemateriaal, wél huis-aan-huisbladen).


In Amsterdam geldt vanaf 1januari 2018 een JA/JA-sticker. Elke bewoner die huis-aan-huisbladen wil ontvangen moet een JA/JA-sticker plakken. 

Wanneer inzetten?

Huis-aan-kranten zijn een goed medium als men binnen een bepaalde regio een grote dekking wenst. Dit geldt zowel voor informatieve als voor actiematige advertenties. Tevens zijn advertenties goed te combi¬neren met redactionele artikelen.

Dit is een update van december 2017 van het artikel "Huis-aan-huisbladen: lekker lokaal!".