Klanten sms'en appen of mailen

Telemarketing

Een (potentiële) klant sms-en, appen of e-mailen

Als u mensen of bedrijven wilt sms'en, appen of e-mailen en zo een commercieel aanbod wilt doen, doet u aan digitale direct marketing. Daar is vaak van alles over te doen en er is veel in de wet over vastgelegd (Telecommunicatiewet en de AVG).

Bij bestaande klanten mag dit

Bestaande klanten mag u gewoon benaderen met aanbiedingen van soortgelijke producten als de klant al eerder gekocht of afgenomen heeft. Let op. Officieel moet u dit kunnen aantonen met een koopovereenkomst of een online bestelling/betaling.

En potentiële klanten?

Stel, u heeft ooit in het verleden aan mensen offertes uitgebracht, ze zijn bij u in de showroom geweest, ze hebben een brochure bij u besteld, of ze hebben zich ooit ingeschreven voor uw nieuwsbrief. U heeft dan persoonsgegevens verzameld van potentiële klanten en die mag u niet met direct marketing benaderen.

Vraag potentiële klanten dus altijd meteen of u ze in de toekomst wél op de hoogte mag houden.

Vraag potentiële klanten toestemming

Direct marketing is toegestaan als de potentiële klant daarvoor toestemming heeft gegeven. De gegeven toestemming moet op grond van de AVG aan vier eisen voldoen.

Vrijelijk. De toestemming moet vrijelijk gegeven worden en moet ook geweigerd kunnen worden of, nadat deze gegeven is, weer ingetrokken kunnen worden. Intrekking moet net zo makkelijk kunnen als het verlenen van de toestemming.

Informatieplicht. Voordat iemand toestemming geeft, moet men precies weten waarvoor toestemming gegeven wordt. Het moet duidelijk zijn dat de gegevens gebruikt worden voor direct marketing.

Specifiek. De toestemming moet ook specifiek zijn. Duidelijk moet zijn dat de gegevens gebruikt gaan worden voor een bepaalde vorm van direct marketing.

Ondubbelzinnig. Het gebruik van een opt-out is niet meer voldoende: de betrokken persoon moet een actieve handeling verrichten om toestemming te geven. Bijvoorbeeld door zélf een vinkje aan te klikken (opt-in).

Hanteer eventueel een dubbele opt-in door de klant zijn toestemming via een e-mail te laten bevestigen.

Voldoet de toestemming niet aan deze vier eisen of is er geen toestemming verleend, dan is direct marketing niet toegestaan.

U bent er nog niet: het recht van verzet

Bij alle vormen van direct marketing moet u volgens de Telecommunicatiewet de ontvanger van de aanbiedingen wijzen op het recht van verzet. Als een persoon gebruik maakt van zijn recht van verzet, mag u deze persoon niet langer benaderen voor direct marketing.

En dit mag ook gewoon

Direct marketing is gewoon toegestaan naar bedrijven buiten de EER en naar specifieke e-mailadressen zoals aanbieding@ en acquisitie@. Dat geldt ook voor papieren mailings naar algemene afdelingen en postadressen (‘tav de directie/HRM/bewoners van dit huis’/…). Wilt u één ondernemer bellen, mailen, sms-en of appen met een businessvoorstel dan mag dat ook gewoon. Dat is geen vorm van direct marketing.

Digitale direct marketing mag naar bestaande klanten en naar potentiële klanten als ze daar toestemming voor gegeven hebben (particulieren én bedrijven). Eén ondernemer benaderen met een businessvoorstel mag uiteraard ook gewoon.

 

 


 

 

Afbeelding van Gregg Jackson via Pixabay