Zo bepaalt u uw marketingbudget

Algemeen: mkb-reclame

U wilt uw marketingbudget (opnieuw) bepalen. Daar zijn in het algemeen gezegd vier methodes voor. We lopen ze even samen met u door ...


1. Omzet % methode

Dit is een van de meest gebruikte methodes. U berekent het % van de omzet van de afgelopen twee jaar en bepaalt met dat percentage het budget voor het komende jaar.

Als gemiddelde percentage van de omzet wordt wel eens 9-12% genoemd.

Stel uw omzet was € 150.000 en daarvan heeft u 7% aan marketing uitgegeven (€ 10.500). U besluit om ook volgend jaar 7% voor de marketing te reserveren. Let op. Uw omzet bepaalt dus het marketingbudget, terwijl het eigenlijk andersom moet zijn. Uw marketingactiviteiten bepalen uw omzet.

2. Sluitpostmethode

U neemt uw bruto omzet, trekt daar alle verwachte kosten, reserveringen, e.d. en winstpercentage vanaf. Wat overblijft plant u voor marketingdoeleinden in. Deze methode is erg onnauwkeurig en bevelen we zeker niet aan.

3. Pariteiten- of concurrentiemethode

U kijkt wat de concurrentie doet en doet hetzelfde. Het nadeel? Dit kan tot harde concurrentie leiden en daar wordt niet altijd iedereen beter van.

4. Taakstellend methode

Dit is de allerbeste en meteen ook de meest tijdrovende werkwijze. U maakt een lijst met marketingactiviteiten en schat in wat deze aan (extra) omzet gaan opleveren. Gedurende het jaar evalueert u de opbrengsten en stuurt de uitgaven naar boven of naar beneden bij. Uw ondernemerschap bepaalt of u meer uitgeeft als de omzet achterblijft, of juist als het goed gaat.

Dus wat nu te doen?

Hoeveel tijd u in het bepalen van het marketingbudget steekt, hangt sterk af van waarvoor het budget gebruikt wordt. De “Omzet % methode” is vaak het meest werkbaar. U kunt uw % nog vergelijken met wat gangbaar is de branche. Uw brancheorganisatie kan u daarbij verder helpen, of de (gratis) brancherapporten van banken, zoals van de Rabobank of van de ABN AMRO.

Door de omzet % - en de taakstellende methode te combineren, krijgt u een zo goed mogelijke inschatting.

Zo kan het ook

  1. Zet de uitgaven van alle marketingkosten van vorig jaar op een rij (in geld en als % van de omzet).
  2. Splits de uitgaven in vaste (bijv. websitehosting) en variabele/eenmalige kosten (bijv. advertentiereeks in regionaal weekblad).
  3. Bepaal per uitgave wat de opbrengsten waren. Schat dit in; overleg eventueel met uw personeel wat hun gevoel is. Bijv. Advertentie – slecht. E-mailcampagne – heel goed.
  4. Zet een streep door de uitgaven van vorig jaar die waarschijnlijk te weinig hebben opgeleverd.
  5. Tel daar de kosten bij op voor de activiteiten die u voor komend jaar heeft bedacht. Bijv. Nieuw product promoten - mailing naar vaste gasten: € 2.500 en Website aanpakken, incl. webwinkel: € 9.500.

 

De marketingopbrengsten meten

Het meten van de marketingopbrengsten blijft heel lastig. Sommige dingen kunt u echter wel meten, bijv. aantal klanten die kopen n.a.v. een actie, aantal bezoekers op website, enz. Vraag nieuwe klanten eens hoe ze bij u terecht zijn gekomen en hou dat een tijdje bij. Ook overleg met uw medewerkers leidt vaak tot goede inzichten. Online campagnes via social media en Google zijn vaak wel goed te meten.

De helft van mijn marketingkosten is weggegooid geld, ik weet alleen niet welke helft.


 

 


 

Afbeelding van Picdream via Pixabay