Snijden in de reclamekosten?

Algemeen: mkb-reclame

In deze coronatijd wilt u bijzonder op de kosten wilt letten, vooral als het gaat om dure reclamekosten. Hoe drukt u het beste zulke kosten om efficiënt te werk te gaan?


De helft van mijn reclamegeld is weggegooid geld

Er heeft ooit iemand gezegd dat de helft van zijn marketinggeld weggegooid geld was, hij wist alleen niet welke helft … In de praktijk blijft het lastig om de reclameopbrengsten te meten.

Overweeg in deze tijden reclame te maken via online media zoals Facebook en Google. U kunt heel nauwkeurig de doelgroep bepalen, uw budget vastleggen én de opbrengsten meten.

Bepaal (opnieuw) uw budget

Zet de uitgaven van alle marketingkosten van 2019 én 2020 op een rij (in geld en als percentage van de omzet). Splits daarbij de uitgaven in vaste (bijv. websitehosting) en variabele/eenmalige kosten (bijv. advertentie-reeks in regionaal weekblad). Bepaal in welke kosten u dit jaar nog in kunt snijden en annuleer desgewenst deze activiteiten.

En voor 2021? Bepaal per uitgave wat de opbrengsten waren (2019/2020). Schat dit in. Overleg eventueel met uw personeel wat hun gevoel is, bijv. ‘Advertentie - slecht. E-mailcampagne - heel goed’. Zet dan een streep door de uitgaven die waarschijnlijk te weinig hebben opgeleverd.

Stilstand is achteruitgang. Helemaal geen reclame meer maken, zal ook tot minder klanten leiden. Een nieuwe website die meer van deze tijd is, kan misschien nog wel een tijdje wachten, maar de lancering van een nieuw product niet.

Lees hier wat experts vinden van reclame maken in Coronatijd.

Budget 2020. Trek van de gemiddelde kosten van 2019 en 2020 de niet lucratieve activiteiten af en tel daar de nieuwe activiteiten bij op. Bijv. nieuw product promoten - mailing naar alle klanten en relaties: € 2.500.

Bepaal altijd eerst uw doel(stelling)

Of de opbrengsten nu goed of slecht te meten zijn, bepaal altijd eerst het doel dat u met uw reclamegeld voor ogen heeft. Dat kan prima door de u zelf de volgende vragen te stellen:

Reclamedoel bepalen.png

Met een reclamebureau rond de tafel

U kunt uiteraard ook de hulp van een reclamebureau inroepen.

Een goed reclamebureau …

  • … helpt u met stellen van doelen;
  • … bedenkt een plan van aanpak;
  • … maakt voor u een reclameplan;
  • … stelt een mediaplan voor (welke media passen het beste bij u, uw bedrijf én uw budget?);
  • … heeft creatievelingen in dienst om een campagne te bedenken en uit te voeren;
  • … legt u diverse ontwerpen en ideeën voor;
  • … weet waar ze goed in zijn en waar ze minder goed in zijn;
  • … weet welk werk ze aan specialisten uitbesteden;
  • … evalueert tijdens de campagne en stuurt tijdig bij.

 

Is er (heel) veel geld mee gemoeid?

U kunt een pitch, een bureaucompetitie uitschrijven, maar dat kost de deelnemers veel tijd en geld. Vaak worden voor de verliezende bureaus de kosten (deels) vergoed.  Gebruik desgewenst de Pitch-code van de VEA. Die bevat vijf uitgangspunten voor een professionele pitch, maar u bent niet verplicht u hier aan te houden.

Ook onze Checklist Marketingkosten helpt u een stuk verder.


Wilt u in de marketingkosten snijden, bepaal dan eerst opnieuw uw marketingbudget én bepaal opnieuw uw doelstelling. Een reclamebureau kost weliswaar geld, maar kan u wel helpen met het optimaliseren van marketinginspanningen voor de komende tijd.


Afbeelding van athree23 via Pixabay