Telemarketingregels

Telemarketing

Nieuwe Code Telemarketing 2020

Door druk van met name consumentenorganisaties is er een nieuwe ‘Code Telemarketing 2020’ (CTM) in het leven geroepen. Belt u of laat u wel eens potentiële klanten bellen om zaken proberen te doen? Dat noemen we telemarketing en dan moet u zich aan deze nieuwe code houden.

De belangrijkste wijzigingen

De ‘Code Telemarketing 2020’ vindt u op de website van de Stichting Reclame Code (). De belangrijkste twee wijzigingen zijn:

1. u moet nu (laten) bellen met een herkenbaar nummer dat niet is afgeschermd; en

2. bestaande klanten mocht u altijd al bellen, maar vanaf 1 juni 2020 geldt dat telemarketinggesprekken alleen zijn toegestaan binnen een termijn van drie jaar na afloop van een lopende overeenkomst, donateurschap of laatste afname van een product. Hierna zijn de overige regels van toepassing.

Vanaf 1 maart 2020 is de nieuwe Code Telemarketing 2020 van toepassing. Nieuw is o.a. dat u met een herkenbaar nummer moet bellen en dat u bestaande klant alleen binnen drie jaar na laatste afname van product of na afloop lopende bijeenkomst mag bellen.

 


 

Afbeelding van <a href="https://pixabay.com/nl/users/tommyzwartjes-2095549/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1542594">tommyzwartjes</a> via <a href="https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=1542594">Pixabay</a>