Wanneer kom je in aanmerking voor het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier?

Naast onderscheidingen voor personen (ridderorden en huisorden), kent het Koninklijk Huis ook onderscheidingen voor bedrijven, verenigingen en instellingen. Kort samengevat is er het Predicaat Koninklijk voor grote, landelijk opererende bedrijven met bij voorkeur een internationale uitstraling (en verenigingen) en het Predicaat Hofleverancier voor het MKB.

Wat kun je ermee?

De Predicaten Koninklijk en Hofleverancier staan beiden voor respect, waardering en vertrouwen van de Koning tegenover de ontvanger. En vooral vertrouwen is heel belangrijk voor potentiële klanten die overwegen om zaken met u te gaan doen.

Als je een predicaat krijgt toegewezen, draag dit dan ook uit. Bijvoorbeeld in je handelsnaam (Koninklijke Shell …) en met toegestane logo’s van bijvoorbeeld het Koninklijk wapen op je website, briefpapier, visitekaartjes, e.d.

Predicaat Koninklijk en Hofleverancier

De onderneming hoeft niet leverancier van het Koninklijk Huis te zijn of een andere relatie hiermee te hebben om voor een Predicaat in aanmerking te komen.

De eisen

De onderneming moet wat betreft aard, omvang en betrouwbaarheid aanzien hebben en op zijn gebied een eerste of een zeer vooraanstaande plaats innemen. Er wordt mede rekening gehouden met de grootte van het bedrijf, het aantal werknemers en de omzet. Het Predicaat wordt alleen verleend bij een jubileum van 100, 125 jaar of verder bij een veelvoud van 25 jaar.  Op de website van het Koninklijk Huis vindt u een lijst van alle organisaties en verenigingen met het Predicaat Koninklijk of Hofleverancier.

Het aanvragen

De aanvraag begint bij de burgermeester in je vestigingsplaats en moet goed onderbouwd zijn met financiële gegevens van de laatste vijf jaar, zoals:

  • netto omzet;
  • resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen;
  • buitengewoon resultaat na belastingen;
  • resultaat na belastingen;
  • investeringen;
  • netto-kasstroom;
  • werkkapitaal;
  • liquide middelen;
  • eigen vermogen;
  • vreemd vermogen.

 

Voor het financiële deel is er een accountantsprotocol ontwikkeld. De kerncijfers moeten aangevuld worden met de ontwikkelingen in de laatste vijf jaar, de huidige bedrijfsvoering en het verwachte toekomstperspectief.

Een jubileum op komst?

Bestaat je onderneming binnenkort 100, 125, 150 jaar of langer? Dan kunt jij je jubileum extra luister bijzetten door een Koninklijk Predicaat aan te vragen en dit ook onderdeel van je marketing te gaan laten uitmaken. Start deze procedure echter minimaal één jaar van tevoren.

100-, 125-, of 150-jarig jubileum op komst? Vraag dan een Predicaat Koninklijk (groot bedrijf) of een Predicaat Hofleverancier aan. Dat schept veel vertrouwen bij je doelgroep. De aanvraag start bij de burgermeester en moet onderbouwd worden met een speciaal accountantsrapport, de huidige bedrijfsvoering en je toekomstperspectief.

 

 Foto door Mirko Kuzmanovic