Code voor Duurzaamheidsreclame: de CDR

Algemeen: mkb-reclame

De Code voor duurzaamheidsreclame

De code is een initiatief van de Stichting Reclame Code, de SRC, en moet ervoor zorgen dat er op verantwoorde wijze duurzaamheidsreclame wordt gemaakt. U maakt duurzaamheidsreclame als u een (of meerdere) duurzaamheidsclaim(s) communiceert. Bijvoorbeeld op uw website of in uw brochures. Bekijk voor de aardigheid dit voorbeeld van Zeeman eens.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen milieuclaims en ethische claims. De Code voor duurzaamheidsreclame vervangt de Milieu Reclame Code, maar doet niet af aan wet- en regelgeving of specifieke duurzaamheidsbepalingen in andere reclamecodes en is ook niet bedoeld om af te wijken van beleidsuitgangspunten van de overheid, zoals bijvoorbeeld in de Leidraad duurzaamheidsclaims van de ACM.

Milieuclaims en ethische claims

Milieuclaims. Er is sprake van een milieuclaim als u de indruk wekt dat uw product (of activiteit) een positieve, minder of geen invloed heeft op het mileu.

Ethische claims. Er is sprake van een ethische claim als u de indruk wekt dat uw product (of activiteit) hebben geleid tot bijvoorbeeld verbeterde arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dus waar moet u zich samengevat nu aanhouden?

1.      Aan de wet.

2.      Aan de vijf duurzaamheidsprincipes van de ACM

3.      Aan de Code voor duurzaamheidsreclame

Checklist Duurzaamheidsreclame.jpg

Waar vindt u zinvolle informatie?

Voor ondernemingen, marketeers en communicatiemedewerkers kan het zinvol zijn om zich verder te verdiepen. Dat kan bij/met:

·        De Code voor duurzaamheidsreclame (bron: SRC)

·        De Leidraad duurzaamheidsclaims (bron: ACM)

·        De Checklist duurzaamheidsreclame (bron: bvA) 

·        De Gids voor duurzaamheidsclaims (bron: bvA – via e-mail aan te vragen linda.hell@bva.nl )

 


 

 

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay