Flyeren en de wet

Printreclame - Buitenreclame

Strooien met folders; met strooifolders dus…

Een flyer is een ongevouwen bedrukt stuk papier. Omdat deze moeten worden verspreid, worden ze meestal in een handzaam formaat gedrukt; A5 of een half A5. Een flyer, ook wel leaflet genoemd, kan eenzijdig of tweezijdig bedrukt zijn. Op internet zijn al flyers te krijgen voor € 350 voor 5.000 stuks.

Hanteer voor het maken van flyers de aloude marketingformule AIDA:
Attention - Interest - Desire – Action.

Attentie. Schreeuw om aandacht en gebruik opvallende kleuren, slogans en kernachtige ­zinnen. Zorg wel dat hij aansluit bij uw bedrijf(scultuur). Tekst en beelden moeten elkaar niet alleen aanvullen, maar ook versterken.

Interesse. Kweek interesse door de lezer zijn aandacht snel naar uw boodschap/aanbod te leiden: ‘Elke vrijdag happy hour’.

Verlangen. Kweek verlangen, desire, bij de lezer: ‘Elke vrijdag 16.00 – 18.00 uur GRATIS borrelhapjes tijdens de weekendborrel.’

Zet aan tot actie. Zorg ervoor dat uw flyer doet wat hij moet doen. Meer bepaald: klanten lokken. Maak hem ‘uitnodigend’ en vergeet niet om uw contactgegevens te vermelden: ‘Nodig uw collega’s of vrienden uit en luidt met ons komend weekend in!’

Uitdelen maar …

U kunt een van uw medewerkers laten flyeren op drukke plekken, zoals pleinen, markten, winkelcentra, strandboulevards, beurzen, evenementen, enz.).  Maar opgelet… Niet alles is zomaar toegestaan.

Mag u zo maar flyeren?

Vergunning aanvragen? Meestal mag moet u bij uw gemeente een vergunning aanvragen; soms hoeft dat niet. De gemeente wil zo ‘wildgroei’ voorkomen en reguleren Ook zal men willen checken of de boodschap op de flyer niet aanstootgevend of opruiend is. 

Als u bij het flyeren meteen iets verkoopt, dan bent u aan venten en kan een ventvergunning ook verplicht zijn.

Huis-aan-huis. Voor het huis-aan-huis verspreiden van uw strooifolders is géén vergunning of toestemming vereist. U moet zich wel houden aan de ja/nee en nee/nee stickers.

Er gelden wel algemene reclameregels

De Reclame code. De regels voor reclame staan in de zogenaamde Nederlandse Reclame Code. De belangrijkste regels zijn:

1.    Uw Reclame moet in overeenstemming zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

2.    Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.

3.    Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor volksgezondheid.

4.    Reclame mag niet oneerlijk en agressief zijn. U mag geen gratis borrelhapjes aanbieden als u er maar vijf op voorraad heeft.

5.    Reclame mag niet misleidend zijn.

Flyeren is een vorm van fieldmarketing en daarvoor geldt een bijzondere reclame code. Fieldmarkering is het planmatig en systematisch aanprijzen van goederen of diensten buiten de eigen verkoopruimte. Aan deze regels moet u zich te allen tijde houden.

 

Wat een regels allemaal

In de praktijk valt het meestal wel mee, maar er zijn en blijven voor het maken van reclame toch heel wat regels en wetten. De belangrijkste hebben we samengevat in de Checklist Flyeren die u gratis kunt downloaden.

Het kan zijn dat u voor flyeren bij uw gemeente een vergunning moet aanvragen. Verder zijn de algemene reclameregels én de bijzondere fieldmarketingregels uit de Nederlandse Reclame Code van toepassing.

 
 

 


Afbeelding van elslucker via Pixabay