Lichtmastreclame update december 2017

Buitenreclame

Update lichtmastreclame december 2017

Om het reclamebord te kunnen verlichten, moet er natuurlijk een stroomvoorziening zijn. Elektriciteit wordt daarom, in overleg met de betreffende elektriciteitsmaatschappij van de lichtmasten afgetapt. De exploitant regelt dit dus zelf. Tevens kan hij helpen bij het ontwerp, de productie en het onderhoud van de lichtbak.

Deze update hoort bij het artikel "Lichtmastreclame - uw reclame in de spotlights".

Leveranciers

Er zijn veel leveranciers c.q. exploitanten die ook weer bij elkaar inkopen. Men kan het beste bij de gemeente vragen bij welke exploitant men moet zijn. Enkele gemeenten regelen de exploitatie nog zelf, de meeste hebben dit uitbesteed. Er zijn regionale exploitanten zoals bijvoorbeeld Zeegers Advertisings (19 steden in Limburg en Noord-Brabant- http://www.advertisings.nl/) en landelijke exploitanten.

De voornaamste leveranciers zijn:

City Outdoor Media (aantal gemeenten niet bekend - http://www.cityoutdoormedia.nl )
C&W Groep (100 steden - http://www.cw.nl/)
NPB Media (170 steden - http://www.npbmedia.nl/)
Reclanet (ca. 30 steden - http://reclanet.nl/

Bereik

Er zijn geen concrete bereikgegevens van dit medium bekend. Het bereik hangt ook sterk af van de geselecteerde locatie. Er kan wel naar gevraagd worden bij de betreffende exploitant.

Er is inmiddels veel onderzoek gedaan naar het bereik en de contactmomenten van buitenreclame (http://www.buitenreclame-onderzoek.nl/). Via speciale software kan het bereik en de zogenaamde daadwerkelijke contact met het reclame vak (VAC – Visibility Adjusted Contact) worden berekend. Dit is voor leden van Platform Media Adviesbureaus (PMA) en de Bond van Adverteerders (BVA) gratis; anderen betalen hiervoor € 500 per jaar.

Wanneer inzetten?

Met reclame op lichtmasten kunnen rede¬lijk veel (lokale) mensen uit de gemeente/regio bereikt worden. Het is een geschikt medium om naamsbekendheid te krijgen en het fungeert tevens prima als beweg¬wijzering. Meer moet men van dit medium niet verwachten omdat er slechts ruimte is voor een zeer beperkte boodschap.