Uw affiche in de abri en de mupi

Buitenreclame

Op onder andere luchthavens, metro’s, bushokjes, tankstations en wegrestaurants worden affiches geplaatst achter glas, al dan niet verlicht. Men spreekt in vaktermen over de ‘abri‘ (indien op bus- of tramhokje) of de ‘mupi’ (indien op reclamezuilen). Veel aspecten van de grotere billboards zijn ook van toepassing op abri’s. Het standaardformaat van abri’s is 118,5 cm breed x 175 cm hoog. Vaak zijn abri’s selectiever in te zetten (verschillende regio’s, steden, bepaalde stadsdelen, enz.). De duur van een abricampagne is gemiddeld één week. De meeste aanbieders garanderen productexclusiviteit in uw campagneperiode.

Voordelen

Zichtbaarheid. Een abricampagne is in staat om mensen veelvuldig te confronteren met de reclameboodschap, waardoor de zichtbaarheid en daarmee de ‘impact’ groot is.

Herhaling. Mensen verplaatsen zich veel binnen de steden en zo wordt er binnen één à twee weken een hoog bereik gehaald. Het is dus een prima manier om een hele stad bijvoorbeeld snel op de hoogte te brengen van een nieuwe zaak, een nieuw product, enz.

Dekking en bereik. De dekking kan zowel regionaal als nationaal zijn en het bereik is hoog. Abri’s zijn ideaal om snel een groot bereik te realiseren. Bijkomend voordeel is dat de meeste abri’s verlicht zijn en daardoor ook in de ochtend- en avondspits bereik genereren.

Segmentering. U kunt segmenteren door bepaalde netwerken en bepaalde regio’s, steden of stadsdelen te kiezen. Tevens kunt u kiezen voor het inzetten van abri’s alleen bij tankstations (in vaktermen ‘tanknet’ genaamd), bij wegrestaurants (zoals McNet bij de McDrive) of luchthavens.

Kwaliteit. Doordat de meeste abri’s achter (plexi)glas worden geplaatst, zijn abri’s minder gevoelig voor vandalisme en diefstal.

Nadelen

Beperkte segmentatie. De niet-werkende en minder actieve klasse wordt bijvoorbeeld met abri’s in de steden moeilijker bereikt.

Aandachtsfactor. De contactperiode met een affiche is eerder vluchtig en de boodschap moet dus zeer beperkt zijn. Gemiddeld wordt een affiche maar 1,5 seconde bekeken.

Kostprijs. Dit medium blijft duur voor nationale campagnes, maar wordt haalbaar bij regionale campagnes. De prijs is uiteraard ook sterk afhankelijk van het netwerk dat u kiest.

Periode. De meeste abrinetwerken werken met campagneperiodes van één of twee weken. U kunt dus niet zelf uw exacte advertentieperiode kiezen.

Timing. De reserveringstijd is met name in ‘gewilde’ periodes erg lang. U moet dus tijdig reserveren.

Bereik

Het bereik ligt vrij hoog, maar hangt natuurlijk af van het aantal abri’s, de locaties en de periode. Bij inzet van het Maximaal pakket van CBS Outdoor (met 4.500 vlakken landelijk verspreid over 203 gemeenten) haalt u een nettobereik van ongeveer 68,9% (9.121.000 personen) (op de totale Nederlandse bevolking) met een gemiddelde contactfrequentie van 19,5. Bij inzet van het Nationaal pakket (met 3.200 vlakken in 63% van de
35.000+ gemeenten) komt u op een nettobereik van circa 56,4% (7.468.000 personen) met een gemiddelde contactfrequentie van 16,6. Bij inzet van het City pakket (met 2.275 vlakken in 67% van de 70.000+ steden) haalt u een nettobereik van 43,3% (5.733.000 personen) met een gemiddelde contactfrequentie van 17,5.

Kostprijs

Wilt u uw bedrijf of product regionaal promoten, dan kan dat met abri’s in bijvoorbeeld één grote stad voor ongeveer € 45.000,- per week. Hiervoor krijgt u 635 vlakken. Het drukwerk is hier niet bij inbegrepen en dat kan oplopen tot circa € 5.000,-. Het bovengenoemde Maximaal pakket van CBS Outdoor kost circa € 244.000,- per week. Het Nationaal pakket kost circa € 212.000,- per week en het City pakket kost u circa € 179.000,- per week. Alle genoemde prijzen zijn de tarieven van 2008 en zijn exclusief het vervaardigen van drukwerk.

Deze prijzen geven u natuurlijk slechts een idee. U moet uw leverancier voor een concreet voorstel vragen, maar reken gemiddeld op mediakosten van € 50,- à € 90,- per abri (zonder drukwerk).

Voorbeeld

Een juwelier in het midden van het land maakt al jaren met veel succes reclame op twee abri’s in de buurt van zijn zaak. De posters worden door enkele van zijn leveranciers aangeleverd. Hij heeft gekozen voor één vaste plaats en één ‘stopper’ (een plek op de reservebank die vrijkomt zodra een abrivlak een periode lang onverhuurd blijft). Inclusief het drukken en het plaatsen van de twee affiches is de juwelier voor een heel jaar
€ 1.500,- kwijt.

Voor meer detailinformatie over abri’s en de exacte kosten hiervan kunt u het beste contact opnemen met een van de belangrijkere aanbieders:

Conclusie

Abri’s zijn een krachtig medium om lokaal of regionaal uw boodschap (zowel voor uw imago als actiematig) over te brengen bij een breed stedelijk publiek.