Zo maak je een marketing-communicatieplan

Algemeen: mkb-reclame - Media

Onderstaande 10 stappen maken het voor jou makkelijker om een marketing communicatieplan op te stellen. 

Stap 1: Doelstellingen en doelgroepen bepalen

Definieer duidelijke en meetbare doelstellingen voor je marketingcommunicatieactiviteiten. Wat wil je bereiken met je campagnes? Bijvoorbeeld het vergroten van de naamsbekendheid, het genereren van leads of het verhogen van de verkoop.

Identificeer je doelgroep(en). Wie zijn je potentiële klanten en wat zijn hun kenmerken? Segmentatie kan hierbij helpen.

Stap 2: SWOT-analyse

Voer een SWOT-analyse uit (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen) om inzicht te krijgen in de interne en externe factoren die van invloed kunnen zijn op je marketingcommunicatieactiviteiten.

Stap 3: Boodschap en positionering

Bepaal welke boodschap je wilt overbrengen aan je doelgroep. Deze boodschap moet consistent zijn en aansluiten bij je merkidentiteit.

Definieer je positionering. Wat onderscheidt jouw product of dienst van de concurrentie?

Stap 4: Marketingcommunicatiemix

Kies de marketingcommunicatiemiddelen die je wilt gebruiken om je boodschap over te brengen. Dit kan onder meer bestaan uit reclame, public relations, contentmarketing, sociale media, evenementen, enzovoort.

Bepaal de budgetten en middelen die je beschikbaar hebt voor elk communicatiemiddel. Onze Checklist Marketingkosten kan hierbij zeker helpen.

Stap 5: Timing en planning

Maak een tijdlijn voor je marketingcommunicatieactiviteiten. Wanneer worden campagnes gelanceerd en hoe lang zullen ze lopen?

Ontwikkel een gedetailleerde planning met deadlines en verantwoordelijkheden.

Stap 6: Meting en evaluatie

Stel KPI's (Key Performance Indicators) op om de prestaties van je marketingcommunicatieactiviteiten te meten. Dit kunnen bijvoorbeeld conversiepercentages, klikfrequenties, bereik en omzet zijn.

Plan regelmatige evaluaties om te beoordelen of je je doelstellingen hebt bereikt en om aanpassingen aan je plan aan te brengen indien nodig.

Stap 7: Budgettering

Bepaal je marketingcommunicatiebudget op basis van de geselecteerde activiteiten en middelen. Zorg ervoor dat het budget realistisch is en in lijn is met je doelstellingen.

Stap 8: Uitvoering

Implementeer je marketingcommunicatieactiviteiten volgens de planning en houd toezicht op de voortgang.

Stap 9: Rapportage

Stel rapporten op om de resultaten van je marketingcommunicatie-inspanningen te documenteren en te presenteren aan relevante belanghebbenden.

Stap 10: Optimalisatie

Gebruik de verzamelde gegevens en inzichten om je marketingcommunicatieplan voortdurend te optimaliseren en aan te passen aan veranderende omstandigheden en doelstellingen.

Een goed marketing communicatieplan is flexibel en past zich aan veranderende marktomstandigheden aan. Het helpt je om gerichter en effectiever met je doelgroep te communiceren en je marketingdoelstellingen te bereiken. Het is ook belangrijk om te onthouden dat elk plan uniek is en moet worden aangepast aan de specifieke behoeften en doelen van je organisatie.

 

 

 

 

Afbeelding van Sasin Tipchai via Pixabay